Wythnos Byw Nawr i’w lansio yn Nhŷ’r Gwrhyd

Sylwer bod y dudalen hon wedi cael ei harchifo ac nid yw'n cael ei diweddaru mwyach.

Bydd Wythnos Byw Nawr yn cael ei lansio yn Nhŷ’r Gwrhyd ym Mhontardawe ar ddydd Llun, 14 Mai am 11am.

Prof H Francis

Bydd yr Athro Hywel Francis, Cadeirydd Byw Nawr a chynghorydd strategol Prifysgol Abertawe ar Archifau, Polisi Rhanbarthol ac Ehangu Mynediad, yn trafod gwaith Byw Nawr a phwysigrwydd datblygu cymunedau tosturiol yng Nghwm Tawe a Nedd.

Prif nod y lansiad yw codi ymwybyddiaeth o’r cymorth a’r gefnogaeth sydd ar gael yn y gymuned leol i unigolion sydd angen gofal diwedd oes. Bydd cynrychiolwyr Byw Nawr o Sir Benfro ac Aberystwyth hefyd yn trafod eu profiadau personol nhw o wirfoddoli gyda Byw Nawr yng Nghymru yn ystod y bore.

Bydd cyfle i drigolion Cwm Tawe a Chwm Nedd glywed sut y gallan nhw fod yn rhan o waith pwysig Byw Nawr.

Mae Byw Nawr yn rhan o raglen tair blynedd ‘Dying Matters’, rhaglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru, sy’n tynnu sylw at bwysigrwydd trafod gofal iechyd, marwolaeth a phrofedigaeth.

Dywedodd yr Athro Hywel Francis: "Yn hanesyddol, mae cymunedau ledled Cymru wedi bod yn gynhaliol a thosturiol tuag at y rhai sydd yn marw a'r rhai sydd mewn galar. Heddiw beth bynnag rydym yn tueddu i gilio oddi wrth drafod a pharatoi am ddiwedd oes.

"Nod Byw Nawr yw annog unigolion i fyw bywyd yn llawn trwy drafod a pharatoi am yr anochel gyda'u teuluoedd a'u cyfeillion. Os gallwn ni gyflawni'r nod yma, gallwn unwaith eto greu cymunedau tosturiol fydd yn cefnogi yn agored y rhai sydd yn agosáu at ddiwedd oes, yn ogystal â'r rhai sydd yn agos atynt."

Bydd lluniaeth ysgafn ar gael cyn y lansiad ac mae croeso cynnes iawn i bawb.

Lleoliad: Tŷ’r Gwrhyd, Stryd Holly, Pontardawe

Dyddiad: Dydd Llun 14 Mai am 11am

Pris: Am ddim - croeso i bawb fynychu