Y Gweinidog dros Wyddoniaeth yn agor y Cyfleuster Sbectromeg Mas Cenedlaethol ar ôl contract adnewyddu ac ailwampio cyfleusterau gwerth £3m

Sylwer bod y dudalen hon wedi cael ei harchifo ac nid yw'n cael ei diweddaru mwyach.

Agorodd Edwina Hart, y Gweinidog dros yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth Gyfleuster Sbectromeg Mas Cenedlaethol y Cyngor Ymchwil Peirianneg a’r Gwyddorau Ffisegol ym Mhrifysgol Abertawe yr wythnos hon (dydd Mawrth, 3 Mawrth), ar ôl i’r Brifysgol dderbyn contract gwerth £3m i’w adnewyddu a’i ailwampio yn ddiweddar.

Edwina Hart NMSF openingWedi’i ariannu gan y Cyngor Ymchwil Peirianneg a’r Gwyddorau Ffisegol, mae’r cyfleuster ymchwil ystod ganolig, sydd wedi’i leoli o fewn Coleg Meddygaeth y Brifysgol, yn cynnig cyfleusterau a gwasanaethau sbectromeg mas cynhwysfawr ar gyfer grwpiau ymchwil prifysgolion blaengar drwy gydol y DU, yn ogystal â chynnig peth gyfleoedd ymchwil masnachol.

Mae Prifysgol Abertawe wedi’i hen sefydlu fel canolfan ragoriaeth ar gyfer sbectromeg mas, wrth leoli Uned Ymchwil y Gymdeithas Frenhinol yn 1975 wedi’i dilyn gan Ganolfan Ymchwil Sbectromeg Mas yn 1987. 

Croesawodd yr Athro Hilary Lappin-Scott, Dirprwy Is-Ganghellor Ymchwil ac Arloesi a Datblygu Strategol, a’r Athro Keith Lloyd, Deon a Phennaeth y Coleg Meddygaeth ym Mhrifysgol Abertawe, a’r Athro Andrew Weller, Cadeirydd y Panel Cynghori ar Reolaeth, NMSF, Prifysgol Rhydychen, westeion gwadd i’r agoriad, a oedd yn cynnwys taith o amgylch y cyfleuster ac arddangosiadau.

Meddai Edwina Hart, y Gweinidog dros yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth: “Cydnabu adroddiad diweddar gan y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil fod prifysgolion yng Nghymru yn cynhyrchu ymchwil gwyddonol o safon fyd-eang ac o bwysigrwydd rhyngwladol.

“Mae buddsoddi mewn cyfleusterau hynod dechnegol fel y sbectromedr mas newydd yn allweddol i wella’r ymchwil hwn ymhellach. Mae hefyd yn falch gennyf weld Prifysgol Abertawe yn gweithio mewn partneriaeth â’r byd busnes i wneud y gorau o fanteision economaidd a chymdeithasol ymchwil gwyddonol.”  

NMSFMeddai’r Athro Keith Lloyd, Deon a Phennaeth y Coleg Meddygaeth ym Mhrifysgol Abertawe: “Mae’r cyfleuster hwn yn un o bedair canolfan allweddol y cyngor ymchwil yn yr ysgol feddygaeth a helpodd i ysgogi ein perfformiad rhagorol yn ystod ymarfer Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014 i asesu ansawdd yr ymchwil mewn prifysgolion y DU, a daethom yn gydradd gyntaf yn y DU am ein hamgylchedd ymchwil.”

Rhoddodd yr Athro Julie Williams, Prif Gynghorydd Gwyddonol Cymru anerchiad agoriadol fel rhan o sesiwn wyddonol y prynhawn, a oedd yn cynnwys cyfres o ddarlithoedd gan wyddonwyr rhyngwladol blaengar gan gynnwys yr Athro Jim Scrivens, Prifysgol Warwick; Dr Raymond March, Athro Emeritws ym Mhrifysgol Trent, Ontario, Canada; yr Athro Jonathan Williams, Prifysgol Caerfaddon; a’r  Athro Helen Cooper, Prifysgol Birmingham.