Seicolegwr Prifysgol Abertawe yn siaradwr gwadd yn y Cynulliad

Sylwer bod y dudalen hon wedi cael ei harchifo ac nid yw'n cael ei diweddaru mwyach.

Roedd yr Athro seicoleg Phil Reed o Brifysgol Abertawe yn siaradwr gwadd mewn seminar ffisiotherapi a gynhaliwyd yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru ar 24 Chwefror.

‌Noddwyd a chadeiriwyd  Rhwydwaith Ffisiotherapi Iechyd y Pelfis  gan David Rees AC, cadeirydd Pwyllgor Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, a gefnogwyd gan Gymdeithas Siartredig Ffisiotherapi.

‌Clywodd y gynulleidfa o bobl allweddol o’r GIG gan ffisiotherapyddion am ganllawiau cyfredol, enghreifftiau o arfer gorau a'r problemau iechyd meddwl gall fod yn gysylltiedig â chamweithrediad iechyd y pelfis.

Phil Reed at AssemblyMae’r Athro Phil Reed wedi bod yn gweithio’n agos gyda’r gwasanaeth ffisiotherapi yn Ysbyty Singleton, Abertawe, ac mae’n parhau i ddarparu cefnogaeth ymchwil i’r gwasanaeth iechyd i fenywod.

Dengys ei ymchwil sut gall seicoleg cynorthwyo ffisiotherapi i fod yn fwy effeithlon. Yn ôl gynecolegydd oedd yn y gynulleidfa, mae amseroedd aros yn ardal ei fwrdd iechyd wedi gostwng ers buddsoddi yn ffisiotherapi.

Cydffurfia’r enghraifft hwn o gydweithio ag egwyddorion gofal iechyd darbodus a anogir gan yr Athro Mark Drakeford, y gweinidog iechyd.

Dysgwch fwy am Rwydwaith Ffisiotherapi Iechyd y Pelfis.


Llun o’r chwith: Ruth Emanuel, David Rees AC, Mair Whittal, Gill McCabe a’r Athro Phil Reed.