St. Modwen a Phrifysgol Abertawe ‘ar amser’ i gwblhau datblygiad gwerth £450 miliwn Campws y Bae

Sylwer bod y dudalen hon wedi cael ei harchifo ac nid yw'n cael ei diweddaru mwyach.

Heddiw cyhoeddodd St. Modwen, sef arbenigwyr adfywio mwyaf blaenllaw gwledydd Prydain, a dewis Prifysgol Abertawe i ddatblygu prosiect gwerth £450 miliwn Campws y Bae, bod y gwaith o adeiladu Campws y Bae ar amser ac y bydd yn barod i staff a myfyrwyr newydd fydd yn cychwyn ym mis Medi 2015.

BayCampus15113ii

Mae Campws y Bae yn cael ei godi ar 65 erw o dir St. Modwen ar hen safle BP Transit, sydd ar y ffordd i mewn i Abertawe o'r dwyrain. Un o'i ragoriaethau yw'r ffaith y bydd yn un o'r unig brifysgolion yn y byd fydd a mynediad uniongyrchol at draeth a'i phromenad ei hunan ar lan y mor. Bydd y Campws yn safle academaidd , yn cynnig preswylfeydd i fyfyrwyr ac yn ofod ar gyfer ymchwil, gyda'r olaf yn rhan o gyfres o gytundebau gyda chwmniau rhyngwladol a chenedlaethol.

Dywedodd Rupert Joseland, Cyfarwyddwr Rhanbarthol De Cymru St. Modwen : "Mae prosiect Campws y Bae yn un hynod gyffrous i fod yn rhan ohono ac yn un sy'n ategu ein profiad sylweddol o adyfwio safleoedd amlddefnydd cymhleth. Dros y chwe mis diwethaf, rydym wedi gwneud cynnydd sylweddol ar y safle wrth gwblhau codi ffram ddur strwythurol yr adeilad SMaRT newydd ac wrth i'r gwaith o fframio'r Ganolfan Gweithgynhyrchu Peirianneg gwerth £32 miliwn ddod yn agos at gael ei gwblhau. Rydym hefyd wedi dechrau'r gwaith o adeiladu llety myfyrwyr newydd, a fydd yn cynnwys 900 o ystafelloedd newydd o amgylch cyrtiau mewnol gyda mannau cymdeithasol

Mae St. Modwen yn datblygu Campws y Bae gyda'r contractwr adeiladu, VINCI Construction UK a chontractwyr fframwaith Prifysgol Abertawe sef Leadbitter, un o gwmniau Bouygues. Ers bod yn gweithio ar Gampws Parc Singleton yn 2010, mae Leadbitter wedi cael ei gontractio i adeiladu'r Canolbwynt Arloesi ac adeilad y Sefydliad Ymchwil Diogelwch Ynni ar Gampws y Bae. Dechreuodd y gwaith ar y seiliau yn gynharach y mis hwn.

BayCampus151113

Dywedodd yr Athro Richard B. Davies, Is-Ganghellor Prifysgol Abertawe: "Mae'n gyffrous iawn gweld gwaith ar Gampws y Bae yn dod yn ei flaen mor gyflym. Mae'r datblygiad yn ffactor pwysig i adfywio economi'r de-orllewin, gan greu miloedd o swyddi. Bydd y campws newydd yn cynnig cyfleusterau prifysgol gorau yng ngwledydd Prydain, a hynny mewn lleoliad gwych. I ddechrau, bydd yn gartref i'r Coleg Peirianneg a'r Ysgol Reolaeth, ac yn enghraifft o weithio effeithiol rhwng academyddion a'r diwydiant ar ymchwil a gwella cyfleoedd gyrfa i fyfrwyr."

I gael rhagor o wybodaeth am Raglen Datblygu Campws Prifysgol Abertawe, ewch i http://www.abertawe.ac.uk/ybrifysgol/safon-fyd-eang/datblygurcampws-buddsoddierdyfodolgwell/.


Lluniau:

1) Rupert Joseland, Cyfarwyddwr Rhanbarthol St Modwen yn Ne Cymru & Is-ganghellor Prifysgol Cymru, yr Athro Richard B. Davies.

2) Rupert Joseland, Cyfarwyddwr Rhanbarthol St Modwen yn Ne Cymru, Zahid Raja, Llywydd yr Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe, & Is-ganghellor Prifysgol Cymru, yr Athro Richard B. Davies.