Myfyrwyr yn helpu cannoedd o blant lleol i ddarllen – trwy Saesneg a Lladin

Sylwer bod y dudalen hon wedi cael ei harchifo ac nid yw'n cael ei diweddaru mwyach.

Bydd wyth deg o fyfyrwyr Prifysgol Abertawe’n mynd yn ôl i ysgolion lleol ym mis Medi i helpu plant ifanc yn y ddinas i wella eu darllen, gan fod y Cyngor a’r Brifysgol yn barod i gyhoeddi ar ddydd Gwener y dylai cynllun llythrennedd llwyddiannus, a gyflwynwyd y llynedd, gael ei gynnal am dair blynedd arall.

Gwnaeth mwy na 60 o fyfyrwyr , pob un ohonynt o Goleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau yn y Brifysgol, gymryd rhan yn y cynllun y llynedd.  Buont yn mentora dros 200 o blant ar draws Abertawe, i helpu roi hwb i’w sgiliau a’u brwdfrydedd am ddarllen, a’u hannog i weld bod llyfrau’n cwl ac yn hwyl.

Mae’r Brifysgol hefyd yn rhedeg cynllun Llythrennedd drwy Ladin, gyda Phrosiect Iris, sy’n elusen. Mae myfyrwyr o’r Adran Hanes a’r Clasuron yn gweithio gydag ysgolion lleol, gan ddefnyddio Lladin fel ffordd o annog diddordeb mewn geiriau a darllen ac yn dysgu plant am y byd Rhufeinig.

Yn ogystal â gwella llythrennedd plant, mae’r cynlluniau hyn hefyd yn helpu myfyrwyr i ennill profiad gwaith a sgiliau trosglwyddadwy gwerthfawr, gan roi hwb i’w cyflogadwyedd. 

Gweler lluniau o’r cynllun Llythrennedd drwy Ladin ar waith, ac o lansiad y cynllun llythrennedd cyffredinol gyda Chyngor Abertawe.