fe fydd Cyfarfod Blynyddol Cyffredinol Llys y Brifysgol

Sylwer bod y dudalen hon wedi cael ei harchifo ac nid yw'n cael ei diweddaru mwyach.

Ar sail y rhagolygon tywydd ar hyn o bryd, fe fydd Cyfarfod Blynyddol Cyffredinol Llys y Brifysgol yn mynd yn ei flaen fel ag a drefnwyd.