Prifysgol Abertawe yw'r brifysgol gyntaf yng Nghymru i gynnal seremoni wobrwyo Siarter Cydraddoldeb Cynllun Athena SWAN

Sylwer bod y dudalen hon wedi cael ei harchifo ac nid yw'n cael ei diweddaru mwyach.

Prifysgol Abertawe fydd y brifysgol gyntaf yng Nghymru i gynnal seremoni wobrwyo Siarter Cydraddoldeb Cynllun Athena'r Rhwydwaith Academaidd Merched Gwyddonol (Athena SWAN) pan fydd yn gwneud hynny ar Gampws y Bae yn ddiweddarach y mis hwn.

Athena Swan Silver Banner

Manylion y digwyddiad:

Lleoliad: Neuadd Fawr Campws y Bae Prifysgol Abertawe

Dyddiad: 16 Gorffennaf, 11:30am-4pm

Bydd cynrychiolwyr prifysgol ledled y Deyrnas Gyfunol yn dod i Abertawe ar gyfer y seremoni wobrwyo fawreddog i gydnabod cynnydd cynrychiolaeth, llwyddiant a chydraddoldeb rhyweddol i bawb sy'n gweithio mewn addysg uwch ac ymchwil.

Bydd yr Uwch Ddirprwy Is-ganghellor yr Athro Hilary Lappin-Scott a'r Athro Joy Merrell, a arweiniodd cais Siarter Athena SWAN y Brifysgol, yn agor y seremoni gyda chyflwyniad i'r gwesteion. Bydd Syr Paul Nurse, Cyfarwyddwr Sefydliad Francis Crick ac enillydd Gwobr Nobel am Seicoleg/Meddygaeth, yn cyflwyno'r gwobrau.

Mae'r digwyddiad yn gyfle i sefydliadau addysg uwch y Deyrnas Gyfunol rannu syniadau am sut i hyrwyddo cynrychiolaeth a chydraddoldeb rhyweddol. A hithau'n cynnal y digwyddiad, bydd Prifysgol Abertawe'n arddangos y gwaith parhaus sydd wedi arwain at gael ei chydnabod yn ffurfiol fel y sefydliad cyntaf yng Nghymru i ennill Gwobr Arian Siarter Athena SWAN yn 2017, ac mae'n un o un sefydliad ar bymtheg yn unig yn y Deyrnas Gyfunol i gyrraedd y lefel hon.

Sefydlwyd Siarter Athena SWAN AdvanceHE i gydnabod cynnydd cynrychiolaeth, llwyddiant a chydraddoldeb rhyweddol i bawb sy'n gweithio mewn addysg uwch ac ymchwil, yn y lle cyntaf ym meysydd gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg, meddygaeth a mathemateg (STEMM). Yn 2015 ehangodd y Siarter i gydnabod gwaith yn y celfyddydau, y dyniaethau, y gwyddorau cymdeithasol, busnes a'r gyfraith (AHSSBL); mewn rolau proffesiynol a chymorth; ac ar gyfer staff a myfyrwyr traws. Mae'r Siarter bellach yn cydnabod gwaith a wneir i fynd i'r afael â chydraddoldeb rhyweddol yn fwy eang, nid y rhwystrau i gynnydd sy'n effeithio ar fenywod yn unig.

Meddai'r Athro Joy Merrell, Athro Nyrsio Iechyd y Cyhoedd yng Ngholeg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd Prifysgol Abertawe:

"Rydym yn hynod falch o gynnal seremoni wobrwyo Siarter Athena SWAN AdvanceHE, sy'n cydnabod ymrwymiad i gynyddu cydraddoldeb rhyweddol. Mae'n ingol iawn am fod eleni'n flwyddyn arbennig, yn gan mlynedd ers i rai menywod ennill yr hawl i bleidleisio.

"Rydym yn ymfalchïo yn y ffaith mai ni yw'r brifysgol gyntaf yng Nghymru i gynnal y digwyddiad mawr hwn, ac edrychwn ymlaen at groesawu cydweithwyr o ledled y Deyrnas Gyfunol i Abertawe." 

Am ragor o wybodaeth am y digwyddiad, ewch i