Plant lleol yn derbyn taith tu ôl i’r llenni o Goleg Peirianneg Prifysgol Abertawe

Sylwer bod y dudalen hon wedi cael ei harchifo ac nid yw'n cael ei diweddaru mwyach.

Cafodd plant o’r 1st Swansea Eastside Boys Brigade, Sefydliad Ieuenctid Cristnogol lleol yn St Thomas, daith y tu ôl i’r llenni yng Ngholeg Peirianneg Prifysgol Abertawe ar Gampws y Bae.

1st Swasena Eastside Brigade College of EngineeringFel rhan o genhadaeth ddinesig Prifysgol Abertawe i ehangu gorwelion, ysbrydoli ac addysgu plant am waith y Brifysgol, aeth y plant – rhai ohonynt â diddordeb mewn dilyn gyrfa mewn peirianneg – ar daith dywys o adnoddau'r Coleg Peirianneg, gan gael cipolwg ar rai o’r adnoddau mwyaf cyffrous.

Mewn taith ysbrydoledig ac addysgol, cafodd yr ymwelwyr ifanc gyfle i ddefnyddio’r efelychydd hedfan; i weld model y cerbyd tir mwyaf pwerus yn y byd, sef y Bloodhound SSC, a all gyrraedd cyflymder o 1,000 milltir yr awr; ac yna i ddysgu sut y gellir defnyddio argraffydd 3D y Coleg i ymchwilio deunyddiau bach ac anghyraeddadwy ar raddfa wedi’i chwyddo.

Dywedodd James Slattery, Swyddog Cyswllt Cymunedol Prifysgol Abertawe:

“Roedd y daith hon yn fenter ar y cyd BywydCampws Prifysgol Abertawe a’n partneriaid i ddangos y dylanwad cadarnhaol y gall sefydliadau addysg uwch ei gael ar gymunedau lleol.

“Mae’n rhan o genhadaeth ddinesig Prifysgol Abertawe i alluogi pobl ifanc, fel y rheini yn 1st Swansea Eastside Boys Brigade, i gael y gorwelion mwyaf eang o ran dyhead, addysg a lles.

“Mae’r Coleg Peirianneg yn cynnal gwaith ymchwil anhygoel gyda nifer o raglenni ymarferol. Roedd hi’n bleser gwylio’r plant yn cael eu hysbrydoli a’u diddanu wrth iddynt weld lle all gyrfa mewn peirianneg fynd â nhw.” 

Yn ôl y Parchedig Steve Bunting, ficer Eglwys St Thomas:

“Dros y blynyddoedd diwethaf mae’r plant sy’n rhan o’n grŵp wedi gweld y Brifysgol yn codi yn y pellter. Roedd y daith yma yn gyfle gwych iddynt weld rhai o gyfleusterau gwych y campws newydd. Rydym yn gwerthfawrogi’r cyfle i gael taith dywys yn fawr. Mae Prifysgol Abertawe yn sicr yn lle y bydd bechgyn a merched ein grŵp am astudio ynddo yn y dyfodol!”

Am ragor o wybodaeth am y Coleg Peirianneg, ewch i http://www.swansea.ac.uk/cy/peirianneg/.

Am ragor o wybodaeth am y Boys Brigade, ewch i https://boys-brigade.org.uk/.