Partneriaeth Deunyddiau Strwythurol yn ennill Gwobr Aur IOM3

Sylwer bod y dudalen hon wedi cael ei harchifo ac nid yw'n cael ei diweddaru mwyach.

Mae’r Bartneriaeth Strategol yn Neunyddiau Strwythurol ar gyfer Tyrbinau Nwy, partneriaeth mae Prifysgol Abertawe yn rhan ohoni, wedi ennill y Wobr Aur o’r Institute of Materials, Minerals and Mining (IOM3) am gyfraniad arwyddocaol i gymhwysiad deunyddiau diwydiannol.

Rolls Royce iom3 award

Sefydlwyd y Bartneriaeth Strategol yn Neunyddiau Strwythurol yn 2009, pan sefydlwyd rhaglen hyfforddi rhwng Rolls Royce, Cyngor Ymchwil Peirianneg a Gwyddorau Ffisegol (EPSRC) a phrifysgolion Abertawe, Caergrawnt a Birmingham er mwyn mynd i’r afael â systemau cynhwysiad metelig tyrbinau nwy.

Nod y bartneriaeth yw creu sylfaen ar gyfer peiriannau awyr y genhedlaeth nesaf sy’n medru gweithredu ar dymheredd uwch i gymharu â pheiriannau presennol, gan gyflwyno gwelliannau yn effeithiolrwydd injans ar yr amgylchedd.

Llun o injan Trent XWB 97 gan Rolls Royce

Ers hynny, mae’r rhaglen wedi cynhyrchu canlyniadau nodedig. Maent wedi datblygu uwch aloiau yn gymhwysol o nicel a chobalt ar gyfer disgiau tyrbin, aloiau newydd rhyng-fetelig ar gyfer llafnau tyrbinau a thechnegau profi cysylltiedig ar gyfer nodweddion y deunyddiau yma.

Yn ogystal â hyn, mae’r bartneriaeth wedi creu rhaglen hyfforddi nodweddion i fyfyrwyr, nifer o gyhoeddiadau, cefnogaeth ar gyfer STEM a gweithgareddau ymgysylltu a chyflogaeth ar gyfer y genhedlaeth nesaf o wyddonwyr a pheirianwyr hyfforddedig i ddod i’r afael a cholli sgiliau yn y sector.

Dywedodd yr Athro Martin Bache, o Goleg Peirianneg Prifysgol Abertawe: “Mae’n wych i fod yn rhan o dîm sydd wedi cael eu gwobrwyo gan un o brif sefydliadau peiriannu'r DU. Mae’r wobr yma yn dyst i’r holl waith caled sydd wedi cael ei wneud gan y Bartneriaeth Strategol am bron i ddegawd.

“Rwy’n hynod o falch o’r ymchwil sydd wedi cael ei chynnal a’i dylanwad ar gymhwysiad diwydiannol, yn ogystal â chefnogaeth i STEM ar gyfer y genhedlaeth nesaf o wyddonwyr deunyddiau a pheirianwyr.”