Myfyrwyr Gwyddor Barafeddygol Abertawe yn ennill cystadleuaeth Wild Trials 2018

Sylwer bod y dudalen hon wedi cael ei harchifo ac nid yw'n cael ei diweddaru mwyach.

Bu tri o fyfyrwyr Gwyddor Barafeddygol Prifysgol Abertawe ar dîm buddugol cystadleuaeth Wild Trials 2018 ar faes gwersylla Cwm Ashworth ger Manceinion.

wild trials2018

Mae’r digwyddiad sy’n cael ei gynnal dros ddau ddiwrnod yn herio timau o bedwar i ddangos eu sgiliau meddygol yn y gwylltir gan gynnwys gofal ysbyty, meddygaeth ar frys, gwaith tîm, all-deithio a chyfeiriannu.

Roedd y digwyddiad hefyd yn cynnwys gweithle gwylltir, lle bu rhaid i’r timau cynnau tân, adeiladu cysgod, gwneud te a choginio bwyd gan ddefnyddio eitemau a ddarganfyddir yn y coetir a’r cloddiau.

Aelodau tîm buddugol Abertawe oedd Chloe Brown, Rob Patton a Sam Atkinson. Pedwerydd aelod tîm Abertawe oedd Sam Bunn, myfyriwr meddygaeth trydedd flwyddyn o Brifysgol Newcastle.

Yn dilyn eu buddugoliaeth, dywedodd Rob Patton: “Roedd ennill y gystadleuaeth yn sioc, ond rydym ni’n hynod o falch ein bod ni wedi ennill gan ein bod ni wedi  cystadlu yn erbyn timau cryf iawn. Roedd nifer o’r timau hefyd yn astudio meddygaeth sydd wedi rhoi llawer o hyder i ni yn ein gallu a’r sgiliau sydd gan barafeddygon

“Roedd yr ŵyl yn llawer o hwyl, wedi ei threfnu’n dda a chawsom y cyfle i gwrdd â llawer o bobol tebyg i ni. Dysgom ni lawer wrth fyfyrwyr a’r arholwyr yno gan eu bod o nifer o gefndiroedd gwahanol.”

Meddai Chloe Brown o’r un tîm: “Roedd yr awyrgylch yn wych yn ystod y gweithgareddau ac roedd pawb yno yn hynod o gefnogol at ei gilydd. Doedd gennym ni ddim syniad beth i ddisgwyl, roeddwn ni jyst wedi dod yma i gwrdd â phobl gyda meddylfryd tebyg i ni, ymarfer ein sgiliau asesu a chael hwyl yn y gwylltir, a dyna beth wnaethom ni - yn ogystal ag ennill y gystadleuaeth. Cawsom wybod hefyd fod tîm Abertawe bell o flaen ein gwrthwynebwyr!"