Gwerthfawrogiad o fywyd Rhodri Morgan yng Ngŵyl y Gelli

Sylwer bod y dudalen hon wedi cael ei harchifo ac nid yw'n cael ei diweddaru mwyach.

Bydd gwerthfawrogiad o fywyd cyn Prif Weinidog Cymru a chyn-Ganghellor Prifysgol Abertawe, Rhodri Morgan, yn cael ei gynnal yng Ngŵyl y Gelli eleni. Mae’r digwyddiad wedi cael ei drefnu gan felin drafod achosion cyhoeddus Prifysgol Abertawe, Academi Morgan.

Rhodri Morgan - Chancellor

Manylion y digwyddiad:

Amser: 12.30pm, 28 Mai

Lleoliad: Tŷ Haf, Gŵyl y Gelli

Pris: Am ddim, galwch heibio - dim angen tocyn,

         lluniaeth ysgafn ar gael.

Bydd bywyd ac etifeddiaeth, Rhodri Morgan, y dyn sy’n cael ei gofio fel “gwleidydd mwyaf poblogaidd o’i oes” yn cael ei ddathlu mewn sgwrs anffurfiol rhwng ei fywgraffydd a’i gyn-ymgynghorydd Arbennig, yr Athro Mike Sullivan, Cyfarwyddwr Academi Morgan a’i frawd hŷn, yr hanesydd a’r Athro Emeritws Prifysgol Abertawe, Prys Morgan.

Rhodri Morgan oedd Prif Weinidog Cymru rhwng 2000 a 2009, ac mae’n cael ei adnabod gan nifer fel “tad datganoli Cymru”. Mae ei amser fel Prif Weinidog yn cael ei gofio yn bennaf am bellhau'r Blaid Lafur yng Nghymru o bolisïau’r Blaid Lafur Prydeinig, beth roedd ef yn ei alw’n “datrysiadau Cymreig i broblemau Cymreig.”

Dywedodd yr Athro Mike Sullivan, Cyfarwyddwr Academi Morgan:“Rwy’n hynod o falch i ymuno âPrys, brawd Rhodri, i werthfawrogi ffraethineb a doethineb a’r hyd gwleidyddol, a oedd ar ei orau yn crynhoi Rhodri. Ond a’i maferic neu brif lif, adain chwith neu adain dde neu’r naill, a oedd e yn beth maen nhw’n eu galw'r dyddiau yma, yn genedlaetholwr meddal. Dewch i ymuno yn y sgwrs.”