Academi Hywel Teifi yn cyflwyno cyfres o ddigwyddiadau llenyddol yng Ngŵyl Tafwyl 2018

Sylwer bod y dudalen hon wedi cael ei harchifo ac nid yw'n cael ei diweddaru mwyach.

Mae Academi Hywel Teifi unwaith eto eleni yn noddi Lolfa Lên Gŵyl Tafwyl a chyflwyno cyfres o ddigwyddiadau llenyddol i bobl o bob oed yn Ffair Tafwyl ar benwythnos Mehefin 30 a 1 Gorffennaf.

Tafwyl 2018

Mae pabell lenyddol y Lolfa Lên yn cael ei threfnu gan Lenyddiaeth Cymru gyda chefnogaeth Academi Hywel Teifi,  ac yn cynnig rhaglen lawn o drafodaethau, gweithdai a darlleniadau gan rai o lenorion amlycaf Cymru.

Ymysg y digwyddiadau sy’n cael eu cyflwyno dros y penwythnos gan Academi Hywel Teifi mae Awen Abertawe – sef cyfle i glywed y Prifeirdd Tudur Hallam ac Aneirin Karadog, Grug Muse a beirdd ifanc eraill o Adran y Gymraeg, Prifysgol Abertawe yn trafod eu cerddi a rhoi cyngor ar sut mae dysgu’r grefft o farddoni, ac yn y sesiwn Tu ôl i’r Gôl  bydd Dr Simon Brooks o Academi Morgan, Prifysgol Abertawe yn sôn am ei lyfr newydd sy’n trafod pêl-droed, cymdeithas a Chymru. 

Gŵyl flynyddol a drefnir gan Fenter Caerdydd sy’n dathlu celfyddydau a diwylliant Cymraeg yw Tafwyl. Mae’n ddigwyddiad naw diwrnod i gyd gyda digwyddiadau amrywiol yn cael eu cynnal o amgylch y ddinas gan orffen gyda Ffair Tafwyl yng Nghastell Caerdydd. Mae mynediad i ddigwyddiadau’r ŵyl yn rhad ac am ddim.

Y digwyddiadau a gyflwynir gan Academi Hywel Teifi yn Lolfa Lên Tafwyl yw:

Awen Abertawe - Dydd Sadwrn, 30 Mehefin 12pm

Cyfle i glywed y Prifardd Tudur Hallam, y Prifardd Aneirin Karadog, a Grug Muse yn ogystal â beirdd ifanc Adran y Gymraeg Prifysgol Abertawe yn cyflwyno eu cerddi ac yn trafod sut mae dysgu’r grefft.

Rhyfel Teulu Cymraeg - Dydd Sadwrn, 30 Mehefin am 4pm

Bydd Dr Gethin Matthews o Adran Hanes Prifysgol Abertawe yn trafod ei lyfr newydd sy’n casglu ynghyd lythyrau tri brawd o Abertawe a fu’n filwyr yn y rhyfel byd cyntaf, a’r hyn mae’r llythyrau’n ei ddatgelu am agwedd cymdeithas at hunaniaeth genedlaethol, rhyfel, gwrywdod a chariad teuluol. 

Datblygu Drama Newydd – Dydd Sadwrn 10 Mehefin am 5pm

Wyn Mason, enillydd y Fedal Ddrama a myfyriwr PhD yn Adran y Gymraeg, Prifysgol Abertawe, yn trafod crefft y dramodydd.

Tu ôl i’r Gôl - Dydd Sul, 1 Gorffennaf am 12pm

Bydd Dr Simon Brooks o Academi Morgan, Prifysgol Abertawe yn trafod ei lyfr newydd ar bêl-droed, cymdeithas a Chymru gyda Dr Osian Elias o’r Adran Ddaearyddiaeth.

Meddai Cyfarwyddwr Academi Hywel Teifi, Dr Gwenno Ffrancon: “Mae Academi Hywel Teifi, Prifysgol Abertawe yn falch iawn o noddi Pabell Lenyddiaeth Tafwyl unwaith eto, ac o fod yn rhan o’r ŵyl arbennig hon sy’n amlygu cyfoeth a bywiogrwydd y diwylliant Cymraeg.  Rydym yn mwynhau cydweithio gyda Llenyddiaeth Cymru a Menter Caerdydd i sicrhau llwyfan i holl weithgarwch ein llenorion, beirdd ac ysgolheigion ac rwy’n siŵr y bydd yna rywbeth at ddant pawb ar yr arlwy eleni.”