Y Brifysgol yn paratoi i groesawu ysgolheigion Shakespeare blaenllaw i gynhadledd fawr

Sylwer bod y dudalen hon wedi cael ei harchifo ac nid yw'n cael ei diweddaru mwyach.

Bydd arbenigwyr Shakespeare o ledled y byd yn dod i Abertawe fis yma ar gyfer cynhadledd ryngwladol bwysig.

Mae Prifysgol Abertawe yn cynnal cynulliad blynyddol Cymdeithas Shakespeare Prydain o ddydd Mercher, 17 Gorffennaf tan ddydd Sadwrn, 20 Gorffennaf ar y thema Shakespeare, Hil a Chenedl. 

British Shakespeare AssociationDros y pedwar diwrnod, bydd 150 o gynadleddwyr yn mwynhau darlithoedd cyweirnod gan academyddion blaenllaw, gweithdai, a pherfformiadau theatraidd. 

Un o'r uchafbwyntiau fydd cynhyrchiad o Pembroke Arcadia, y dramodiad cyntaf erioed o waith rhyddiaith a barddoniaeth enwog Syr Philip Sidney, Arcadia, gan yr Athro David Britton o'r Brifysgol. 

Wedi'i gomisiynu'n arbennig gan National Theatre Wales a'i gyflwyno gan Fluellen Theatre Company yng Nghanolfan y Celfyddydau Taliesin, mae'n cynnwys croeswisgo, gornestau cleddyfau, bwystfilod gwyllt ffyrnig a bugeiliaid barddonol – oll mewn paradwys glasurol sy'n hynod debyg i dde Cymru. 

Y perfformiad yw un o ddigwyddiadau'r gynhadledd sy'n agored i'r cyhoedd yn ogystal â'r cynadleddwyr. 

Roedd prif drefnwr y gynhadledd, Dr Eoin Price, uwch-ddarlithydd yn yr Adran Llenyddiaeth Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol, yn hynod falch bod Prifysgol Abertawe'n cynnal y digwyddiad mewn blwyddyn mor bwysig. 

"Mae thema'r gynhadledd eleni yn hynod berthnasol yn y flwyddyn pan fo Prydain yn wynebu Brexit ac rydym oll yn cwestiynu ein barn ar ystyr cenedl i ni. 

"Caiff Shakespeare ei ganmol yn aml fel awdur rhyngwladol ag apêl fyd-eang, ond mae hanes cymhleth i'w ddramâu sy'n datgelu etifeddiaeth o hiliaeth ac imperialaeth. 

"Yn y gynhadledd hon, rydym yn gofyn i'n cynadleddwyr ystyried perthynas ofidus Shakespeare â'r pynciau pwysig a dadleuol hyn, a beth mae ei waith yn dweud wrthym am ei genedligrwydd a hil,” meddai. 

Mar Cymdeithas Shakespeare Prydain yn hyrwyddo astudio, ymarfer a mwynhau Shakespeare ledled y Deyrnas Gyfunol, ac mae ei chynhadledd flynyddol yn rhoi cyfle i academyddion, ymarferwyr ac addysgwyr ddod ynghyd i drafod ei waith. 

Bydd athrawon lleol yn gallu manteisio ar y cynulliad o arbenigwyr sy'n arwain y ffordd yn fyd-eang, a gwahoddir hwy i ymuno ar ddiwrnod olaf y gynhadledd am ddim. 

Yna daw'r gynhadledd i ben â pherfformiad o Pericles yng Nghastell Ystumllwynarth gan The Willow Globe, cwmni ger Llandrindod sy'n arbenigo mewn perfformiadau awyr agored o ddramâu Shakespeare. 

Mae'r digwyddiad, a drefnir mewn partneriaeth â Chyngor Abertawe, yn agored i'r cyhoedd. Mae tocynnau ar gael yn www.abertawe.gov.uk/ShakespearesPericles. 

Hefyd ar ddydd Sadwrn, bydd Oriel Gelf Glynn Vivian ar Heol Alexandra yn Abertawe yn nodi'r gynhadledd â Diwrnod Hwyl i'r Teulu ar Thema Shakespeare, a fydd yn cynnwys dangos sawl ffilm.