Prifysgol Abertawe yn cipio teitl Prifysgol y Flwyddyn Gwobrau Dewis Myfyrwyr Whatuni 2019

Sylwer bod y dudalen hon wedi cael ei harchifo ac nid yw'n cael ei diweddaru mwyach.

Mae Prifysgol Abertawe wedi ennill y teitl Prifysgol y Flwyddyn yng ngwobrau Dewis Myfyrwyr Whatuni eleni am yr eilwaith mewn pum mlynedd.

Yn ogystal â chipio teitl Prifysgol y Flwyddyn, mae Prifysgol Abertawe wedi ennill y categori Rhyngwladol, ac wedi cyrraedd y tri uchaf yn y categorïau Ôl-raddedig, a Chwrs a Darlithwyr.

Bellach yn eu chweched flwyddyn, mae gwobrau Whatuni wedi eu seilio ar filoedd o adolygiadau a gyflwynwyd gan fyfyrwyr – 41,000 o dros 160 o Brifysgolion ledled y DU.

Mae Abertawe hefyd wedi cyrraedd y 10 uchaf yn y categorïau canlynol:

  • Cefnogaeth i fyfyrwyr
  • Rhagolygon swyddi
  • Clybiau a Chymdeithasau

Meddai’r Athro Paul Boyle, Darpar Is-ganghellor Prifysgol Abertawe: “Rydym wrth ein bodd ein bod wedi cael ein coroni'n Brifysgol y Flwyddyn Whatuni am yr eilwaith mewn pum mlynedd, wedi i ni gipio’r wobr yn 2014.

“Mae’r cyflawniad rhagorol diweddaraf hwn yn dyst i berfformiad eithriadol ein staff ar draws y Brifysgol, a chryfder ein perthynas â chorff y myfyrwyr drwy Undeb y Myfyrwyr. Mae’n atgyfnerthu ein sefyllfa fel prifysgol fyd-eang sy’n perfformio ar y lefel uchaf ac sy’n cyflwyno addysgu o’r radd flaenaf, ymchwil flaengar, a phrofiad gwych i fyfyrwyr.”

Prifysgol y Flwyddyn Whatuni 2019

Gan fyfyrio ar bwysigrwydd adolygiadau gan fyfyrwyr, dywed Martha Longdon, Aelod Bwrdd Profiad Myfyrwyr ar gyfer Swyddfa’r Myfyrwyr ac Aelod Bwrdd Cynghori Myfyrwyr Whatuni: “Mae adolygiadau a sylwadau yn hollbwysig i wella’r profiad i fyfyrwyr ac maent yn naratif gwerthfawr o fywyd prifysgol drwy alluogi myfyrwyr i roi adborth ar y materion sydd o’r pwys mwyaf iddynt. Gan yr ystyrir myfyrwyr yn fwyfwy fel partneriaid a chyd-grewyr yn eu haddysg, mae’r dull hwn yn eu galluogi i gynnig canmoliaeth a phryderon manwl, yn ogystal â’r cyfle i awgrymu atebion creadigol ac arloesol efallai nad yw sefydliadau wedi’u hystyried.”

Mae'r gydnabyddiaeth ddiweddaraf hon yn dilyn blwyddyn o lwyddiannau annhebyg i unrhyw beth a welwyd erioed o'r blaen ym Mhrifysgol Abertawe:

  • Dod yn ail yng ngwobr Prifysgol y Flwyddyn y Deyrnas Gyfunol yn gyffredinol, ac ennill gwobr Prifysgol y Flwyddyn Cymru am yr ail dro mewn tair blynedd yng Nghanllaw Prifysgolion Da The Times and The Sunday Times 2019.
  • Cyrraedd y rhestr fer yn y categori Prifysgol y Flwyddyn yng ngwobrau nodedig Times Higher Education
  • Safle ar y rhestr o 10 prifysgol orau'r Deyrnas Gyfunol ac ar y brig yng Nghymru am ragolygon graddedigion yn arolwg 2018 Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch, gyda bron 86% o'n graddedigion mewn swydd lefel broffesiynol neu astudiaethau pellach o fewn chwe mis ar ôl graddio
  • Gwobr Aur, y dyfarniad uchaf posib, yn y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu a Chanlyniadau Myfyrwyr (FfRhA).
  • Cydradd Bumed yn y Deyrnas Gyfunol am foddhad cyffredinol myfyrwyr yn yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr 2018.
  • Prifysgol orau Cymru, gan godi i safle 31, yn The Guardian University Guide 2019. Mae Abertawe bellach ar y brig yng Nghymru mewn dau o'r tri thabl cynghrair cenedlaethol.

Ychwanegodd yr Athro Boyle: “Ein nod yw adeiladu ar y llwyddiant hwn wrth i ni nesáu at ein canmlwyddiant yn 2020, gyda’r penderfyniad i gynnal y gyfradd lwyddiant eithriadol hon."