Prifysgol Abertawe i roi'r gorau i fuddsoddi mewn tanwyddau ffosil

Sylwer bod y dudalen hon wedi cael ei harchifo ac nid yw'n cael ei diweddaru mwyach.

Mae Prifysgol Abertawe wedi cyhoeddi ei hymrwymiad at roi'r gorau i fuddsoddi mewn tanwyddau ffosil.

Dros y blynyddoedd diwethaf, mae cyflawniadau'r Brifysgol ym meysydd cyfrifoldeb corfforaethol sefydliadol a chynaliadwyedd wedi gwella'n sylweddol, a dringodd yng Nghynghrair Werdd Prifysgolion The Guardian i'r 9fed safle o 154 o ddarparwyr addysg uwch yn 2018.

Yn dilyn cyfarfod ei Phwyllgor Cyllid, mae'r Brifysgol – sy'n cynnal gwaith ymchwil sy'n arwain y ffordd yn fyd-eang ym maes technolegau a dulliau i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd – wedi cadarnhau y bydd yn rhoi'r gorau i fuddsoddi mewn echdynnu tanwyddau ffosil a chyllidebau sy'n gysylltiedig â'u cynhyrchu dros y 12 mis nesaf.

Meddai Dr Angus Muirhead, Cadeirydd Dros Dro Pwyllgor Cyllid Prifysgol Abertawe:

"Ar ôl gwrando ar safbwyntiau ein staff a'n corff o fyfyrwyr am eu pryderon cynyddol am fuddsoddi moesegol, rydym wedi penderfynu rhoi'r gorau i fuddsoddi mewn tanwyddau ffosil yn llwyr dros y 12 mis nesaf.

"Mae'r penderfyniad hwn yn cyd-fynd â'n hymrwymiadau strategol i weithredu'n wydn ac yn gynaliadwy, fel y nodir yn ein Cynllun Strategol 2020."

Dywedodd Dr Heidi Smith, Pennaeth Cynaliadwyedd Prifysgol Abertawe:

"Rwy'n hynod falch bod y Brifysgol wedi gwneud yr ymrwymiad hwn i roi'r gorau i fuddsoddi mewn tanwyddau ffosil. Mae hyn yn dangos ein bod yn sefydliad modern a blaengar sy'n ystyried effeithiau ei phrosesau gwneud penderfyniad ar ddyn a'r amgylchedd.

"Byddwn yn parhau i weithio tuag at sicrhau bod portffolio buddsoddi'r Brifysgol yn canolbwyntio ar geisio cyfleoedd buddsoddi cadarnhaol gyda chwmnïau sydd â chofnod cadarn o berfformiad cymdeithasol ac amgylcheddol."

Mae nifer cynyddol o staff a myfyrwyr Prifysgol Abertawe wedi cefnogi'r ymgyrch i roi'r gorau i danwyddau ffosil, sydd wedi bod yn magu ffrwyth dros y blynyddoedd diwethaf.

Dywedodd Jimmy Hall, myfyriwr sydd wedi bod yn rhan o'r ymgyrch 'dim tanwyddau ffosil' yn y Brifysgol:

"Rydym yn falch iawn bod y Brifysgol wedi penderfynu rhoi'r gorau i danwyddau ffosil yn llwyr o fewn 12 mis. Mae hyn yn adlewyrchu’r gefnogaeth gyffredin ymhlith myfyrwyr a staff ac yn dangos ymrwymiad y Brifysgol i weithredu er budd y bobl, y blaned a chenedlaethau'r dyfodol."

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am ymdrechion cynaliadwyedd Prifysgol Abertawe yma: https://www.swansea.ac.uk/cy/y-brifysgol/cynaliadwyedd/