Gwyddoniaeth Bocs Sebon Abertawe'n apelio am siaradwyr gwadd gwirfoddol

Sylwer bod y dudalen hon wedi cael ei harchifo ac nid yw'n cael ei diweddaru mwyach.

I nodi Diwrnod Rhyngwladol Menywod mewn Gwyddoniaeth heddiw mae Prifysgol Abertawe'n apelio am wyddonwyr a pheirianwyr benywaidd i rannu eu hangerdd รข gweddill Abertawe

Mae'r Brifysgol yn paratoi i gynnal ei chweched digwyddiad Gwyddoniaeth Bocs Sebon ddydd Sadwrn 22 Mehefin ac erbyn hyn mae'n chwilio am siaradwyr gwadd i wirfoddoli i gymryd rhan. 

Soapbox Science CollageMae'r Brifysgol yn chwilio am wyddonwyr benywaidd i gamu ar eu bocsys sebon yng nghanol Abertawe ac i siarad am eu meysydd penodol wrth i siopwyr brynhawn Sadwrn lenwi canol y ddinas. 

Eu cenhadaeth yw codi proffil a herio barn y cyhoedd am fenywod ym maes gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg, meddygaeth a mathemateg (STEMM) yn y gobaith o ddylanwadu ar ferched i ddilyn gyrfa ym maes gwyddoniaeth, beth bynnag eu cefndir. 

Mae Gwyddoniaeth Bocs Sebon yn fenter ryngwladol a'r nod yw dod â gwyddoniaeth i'r bobl a herio ystrydebau rhywedd yng ngyrfaoedd gwyddoniaeth ac mae 2019 yn addo bod yn fwy ac yn well nag erioed. 

Mae'r dyddiad yn Abertawe yn un o 44 o ddigwyddiadau Gwyddoniaeth Bocs Sebon a drefnir mewn 13 o wledydd a fydd yn gweld siaradwyr o ystod o gefndiroedd yn rhannu eu hymchwil ac yn ateb cwestiynau gan y cyhoedd. 

Meddai'r trefnydd Dr Geertje van Keulen, o Brifysgol Abertawe: "Bydd Bocs Sebon Abertawe'n cynnwys menywod o bob cwr o Gymru sydd ar flaen y gad ym maes gwyddoniaeth a thechnoleg a gobeithio y bydd eu sgyrsiau hynod ddiddorol am eu hymchwil yn dal sylw pobl. 

"Yn y gorffennol rydym wedi clywed sgyrsiau ar ystod amrywiol o bynciau o ymwrthedd gwrthfiotig, llosgfynyddoedd, deunyddiau clyfar y dyfodol, i lawfeddygaeth ar y galon ac edrychwn ymlaen at glywed rhagor o sgyrsiau gwyddoniaeth cyffrous eleni!" 

Gall unrhyw un sy'n dymuno siarad mewn digwyddiad wneud cais yma erbyn 11am ddydd Gwener 1 Mawrth.