Caerdydd i gynnal Varsity Cymru 2019

Sylwer bod y dudalen hon wedi cael ei harchifo ac nid yw'n cael ei diweddaru mwyach.

Cynhelir Varsity Cymru yng Nghaerdydd eleni, gyda’r gêm rygbi fawr yn cael ei chwarae ddydd Mercher 10 Ebrill.

Mae Varsity wedi bod yn uchafbwynt blynyddol yng nghalendr Prifysgolion Abertawe a Chaerdydd ers iddo ddechrau ym 1997, gan fynd o nerth i nerth bob blwyddyn ers hynny.

Yn dilyn diwrnod llwyddiannus yn Abertawe yn 2018, bydd y digwyddiad yn dychwelyd i’r brifddinas yn 2019, gyda Chaerdydd yn bencampwyr Tarian Varsity a Chwpan Varsity.

Mae Varsity Cymru yn ŵyl chwaraeon, lle bydd myfyrwyr o’r ddwy brifysgol yn mynd ben-ben â’i gilydd mewn dros 30 o gampau, gyda’r digwyddiad yn cyrraedd uchafbwynt gyda gêm rygbi’r dynion yn Stadiwm Principality ar noson 10 Ebrill.

Cyhoeddir manylion tocynnau yn fuan.

Meddai Georgie Haynes, Llywydd VP Sports ac Undeb Athletau Prifysgol Caerdydd:

“Ry’n ni’n edrych ymlaen yn arw at weld Varsity yn dychwelyd i’r brifddinas eleni. Rwy’n edrych ymlaen at weld ein holl glybiau chwaraeon yn chwarae ar eu gorau ac yn dangos beth sydd gan Gaerdydd i’w gynnig.”

Meddai Sophie Hargreaves, Swyddog Chwaraeon Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe:

“Varsity yw uchafbwynt y flwyddyn o ran digwyddiadau chwaraeon, ac mae llawer o waith paratoi. Rwy’n edrych ymlaen at weld ein myfyrwyr yn dod at ei gilydd i ddangos eu doniau anhygoel.”

600 x 343