Arbenigwyr rhyngwladol mewn terfysgaeth a chyfryngau cymdeithasol yn uno mewn cynhadledd ym Mhrifysgol Abertawe

Sylwer bod y dudalen hon wedi cael ei harchifo ac nid yw'n cael ei diweddaru mwyach.

Bydd nifer o arbenigwyr blaenllaw, llunwyr polisi ac ymarferwyr o ledled y byd yn dod i gynhadledd ym Mhrifysgol Abertawe ar 25 a 26 Mehefin i archwilio defnydd grwpiau terfysgol o gyfryngau cymdeithasol ac i drafod ffyrdd o ddatrys hyn.

Bydd y digwyddiad deuddydd hwn, a drefnwyd gan CYTREC, y Ganolfan Ymchwil Seiberfygythiadau yn Ysgol y Gyfraith Prifysgol Abertawe, yn edrych ar ystod o bynciau, gan gynnwys:

  • Sut y defnyddir cyfryngau cymdeithasol i ledaenu propaganda i geisio radicaleiddio pobl.
  • Gwahanol fathau o eithafiaeth dreisgar, o ryfelwyr sanctaidd a'r dde eithafol i eco-derfysgaeth.
  • Rheoleiddio cynnwys ar-lein, gan gynnwys defnyddio technoleg i rwystro cynnwys wrth ddiogelu rhyddid i lefaru.
  • Gwerthuso effeithiolrwydd gwahanol ymgyrchoedd gwrth-negeseua.
  • Ystod o faterion moesegol, gan gynnwys defnyddio seiberweithrediadau.

Ymhlith y siaradwyr cyweirnod mae J. M. Berger, Ymchwilydd ôl-raddedig ym Mhrifysgol Abertawe a chymrawd ymchwil yn VOX-Pol, rhwydwaith ymchwil academaidd sy'n canolbwyntio ar ymchwilio eithafiaeth wleidyddol ar-lein dreisgar; a Dr Krisztina Huzti-Orban, uwch ymgynghorydd cyfreithiol rapporteur arbennig y Cenhedloedd Unedig  ar gwrthderfysgaeth a hawliau dynol.

Bydd aelodau o Fforwm Gwrthderfysgaeth Byd-eang y Rhyngrwyd hefyd yn bresennol, gan gynnwys Dr Erin Marie Saltman, rheolwr polisi Facebook sy'n goruchwylio ymdrechion gwrthderfysgaeth a gwrtheithafiaeth yn Ewrop, y Dwyrain Canol ac Affrica; a William McCants, arweinydd polisi cyhoeddus byd-eang Google ar iaith casineb a therfysgaeth.

Bydd arbenigwyr o CYTREC Prifysgol Abertawe a chynrychiolwyr o ledled Ewrop, Gogledd America, Awstralia a'r Dwyrain Canol hefyd yn rhoi cyflwyniadau ac yn cymryd rhan mewn trafodaethau.

Bydd diwrnod cyntaf y Gynhadledd Terfysgaeth a Chyfryngau Cymdeithasol yn canolbwyntio ar sut mae terfysgwyr yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol, gan gynnwys cymharu gwahanol fathau o eithafiaeth dreisgar a gwahanol ranbarthau daearyddol.

Bydd yr ail ddiwrnod yn canolbwyntio ar gwestiynau ymateb, gan gynnwys cydbwyso effeithiolrwydd gyda parch at hawliau dynol ac archwilio sut y gellir defnyddio technoleg i gefnogi ymdrechion gwrthderfysgaeth.

Meddai'r Athro Stuart Macdonald, Cyfarwyddwr CYTREC: "Rydym yn hynod falch o gynnal y gynhadledd hon ym Mhrifysgol Abertawe ar bwnc mor bwysig. Wrth ymateb i ddefnydd terfysgwyr o gyfryngau cymdeithasol, mae'n hanfodol bod yr holl randdeiliaid yn cydweithio, felly rydym yn falch iawn bod cynrychiolwyr gorfodi'r gyfraith a'r y lluoedd arfog; llunwyr polisi mewn sefydliadau llywodraethol cenedlaethol a rhyngwladol; a chwmnïau technoleg o bob maint yn mynychu'r digwyddiad ochr yn ochr ag ymchwilwyr academaidd."