Rolau allweddol i academyddion o Abertawe ar y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil

Sylwer bod y dudalen hon wedi cael ei harchifo ac nid yw'n cael ei diweddaru mwyach.

Cyhoeddwyd bod academyddion o Brifysgol Abertawe wedi'u penodi i rolau allweddol yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) nesaf.

REF 2021Cynhelir y REF ar ran y pedwar Corff Cyllido Addysg Uwch yn y DU a defnyddir y system hon ar gyfer asesu ansawdd yr ymchwil a wneir mewn sefydliadau addysg uwch yn y DU. 

Mae'r REF bellach wedi cyhoeddi aelodau'r pedwar prif banel a'r 34 is-banel ar gyfer cam cyntaf ymarferiad REF 2021, ar ôl proses enwebu a ddenodd dros 4,000 o enwebiadau.

Dyma benodiadau Prifysgol Abertawe:

  • Dr Laura Healy, Cydlynydd REF ar gyfer Ysgol Feddygol Prifysgol Abertawe - Ysgrifennydd Panel REF2021 
  • Yr Athro David Blackaby - aelod o'r is-banel ar gyfer Busnes a Rheoli
  • Yr Athro Siwan Davies - aelod o'r is-banel ar gyfer Daearyddiaeth ac Astudiaethau Amgylcheddol
  • Yr Athro Oubay Hassan - aelod o'r is-banel Peirianneg
  • Yr Athro John Tucker - aelod o'r is-banel Cyfrifiadureg a Gwybodeg

Rôl

Cafodd yr aelodau eu dewis i gynnwys ymchwilwyr ac unigolion blaenllaw gydag arbenigedd yn y defnydd ehangach o ymchwil a'r buddion cysylltiedig, yn ogystal ag aelodau â safbwynt rhyngwladol. Bydd aelodau'r is-baneli a benodwyd ar gyfer y cam hwn yn helpu i ddatblygu meini prawf y prif banel yn ystod 2018.

Mae'r academyddion yn ymuno ag Uwch-ddirprwy Is-ganghellor Prifysgol Abertawe, yr Athro Hilary Lappin-Scott, gan ymgymryd â rolau allweddol yn REF2021.

Mae'r Athro Lappin-Scott wedi'i phenodi'n Gadeirydd is-banel y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil sy'n ymdrin â Systemau'r Ddaear a'r Gwyddorau Amgylcheddol, ar ôl bod yn aelod o'r panel yn ystod cyfnod asesu diwethaf REF.

Ar hyn o bryd mae'n arwain Ymchwil ac Arloesi a Datblygu Strategol ar gyfer Prifysgol Abertawe ac mae'n Athro Ecoleg Ficrobaidd.

Mae’r Athro Lappin-Scott hefyd yn aelod o Banel Cynghori ar Ymchwil Ryngddisgyblaethol y REF sy’n cynghori tîm y REF, cadeiryddion paneli’r REF a chyrff cyllido’r DU ar y gwaith o gyflwyno ac asesu ymchwil ryngddisgyblaethol yn y REF.