Rhwyfwyr Abertawe'n barod ar gyfer Ras Gychod Varsity Cymru

Sylwer bod y dudalen hon wedi cael ei harchifo ac nid yw'n cael ei diweddaru mwyach.

Mi fydd Ras Gychod Varsity Cymru, rhwng Prifysgol Abertawe a Phrifysgol Caerdydd, yn cael ei chynnal y dydd Sadwrn hwn (Ebrill 21, 2018) ar yr Afon Tawe yn Abertawe.

Wedi'i sefydlu yn 2006, mae'r ras gychod flynyddol yn gystadleuaeth rhwng myfyrwyr o ddwy Brifysgol rwyfo gorau Cymru wrth iddynt fynd yn erbyn ei gilydd am y teitl Pencampwyr Ras Gychod Varsity Cymru.

Y llynedd, Abertawe enillodd y brif wobr am y tro cyntaf yn hanes y gystadleuaeth, gan ennill tair o’r pedair ras, yn ogystal â sicrhau ennill am y bedwaredd tro yn olynol yn y ras Hŷn i Ddynion.

Bydd pum ras yn cael eu rhwyfo yn ystod y dydd:

  • Nofis y Menywod 10.10am
  • Nofis y Dynion 11.45am
  • Cyn-fyfyrwyr (cymysg) 12.35pm
  • Menywod Hŷn 1.30pm
  • Dynion Hŷn 2.20pm

Caiff y rasys eu rhwyfo ar rannau isaf yr Afon Tawe ger Gwaith Copr Hafod-Morfa tuag at y bont hwylio, dros bellter o oddeutu dau gilometr.

Mae'r mannau gorau i bobl wylio'r rasys yn cynnwys yr A483, A4067 a phontydd hwylio’r Marina, yn ogystal â’r llwybrau cerdded ger glannau’r afon ar ddiwedd y cwrs.

Swansea University Rowing Club

Aelodau Clwb Rhwyfo Prifysgol Abertawe'n dathlu eu buddugoliaeth y llynedd

Meddai Dominic Bright, Llywydd Clwb Rhwyfo Prifysgol Abertawe:  “Ras Gychod Varsity Cymru yw un o uchafbwyntiau ein calendr cystadlu, mae’n nodi cychwyn y tymor regata ac yn gyfle i herio ein gwrthwynebwyr lleol, Caerdydd. Mae’r digwyddiad yn tyfu o flwyddyn i flwyddyn yn ogystal â’r brolio!”

Bydd mwyafrif y cystadlaethau'n cael eu cynnal ym Mhentref Chwaraeon Lôn Sgeti ar ddydd Mercher, 25 Ebrill, gan gyrraedd uchafbwynt â Gêm Rygbi Varsity Cymru yn Stadiwm Liberty am 7pm.