Prifysgol Abertawe yn 5 uchaf y Deyrnas Gyfunol am foddhad myfyrwyr

Sylwer bod y dudalen hon wedi cael ei harchifo ac nid yw'n cael ei diweddaru mwyach.

Mae Prifysgol Abertawe bellach yn y 5 uchaf o holl brifysgolion y Deyrnas Gyfunol am foddhad myfyrwyr yn ôl canlyniadau Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr (NSS) a gyhoeddwyd heddiw.

Yn ôl y ffigyrau, mae 89% o fyfyrwyr Abertawe yn fodlon â’u cwrs yn gyffredinol.

Mae'r NSS yn arolwg cynhwysfawr o farn myfyrwyr a gynhelir ar draws y Deyrnas Gyfunol yn annibynnol ac yn ddienw gan Ipsos-MORI. Gofynnir i fyfyrwyr am eu sylwadau mewn meysydd megis addysgu, asesu ac adborth, cymorth academaidd, y ffordd y mae eu cwrs wedi'i drefnu a'i reoli, adnoddau dysgu, datblygiad personol a'u Hundeb Myfyrwyr.

Roedd myfyrwyr mewn 413 o sefydliadau yn gymwys i gymryd rhan yn yr arolwg. Cwblhaodd 2, 910 o fyfyrwyr arolwg 2018, sef 69% o bawb oedd yn gymwys.

600 x 400

Llun:  Myfyrwyr ar Draeth Abertawe. ar bwys Campws Singleton.

  • Ar y cyfan, roedd boddhad cyffredinol ym Mhrifysgol Abertawe yn 89%, cynnydd o 1% ar ganlyniadau'r llynedd.
  • Mae Prifysgol Abertawe nawr ymhlith y 5 uchaf o brifysgolion y DG am foddhad myfyrwyr. Mae Abertawe ar y cyd ag un sefydliad arall yn y pumed safle mewn rhestr o 129 o brifysgolion y DG a welir yn y Times Good University Guide 2018.
  • Wrth edrych ar bynciau penodol, mae’r Brifysgol yn ymddangos yn y 10 uchaf am foddhad cyffredinol mewn bron i hanner (21) o’r 43 o bynciau lle’r ydym yn ymddangos.
  • Mae’r pynciau canlynol ymhlith y 10 uchaf am foddhad: Astudiaethau Almaenaidd (1af), Archeoleg (1af), Ffiseg (2ail), Meddygaeth (4ydd), Clasuron (5ed), Technoleg Deunyddiau a Mineralau Materials (5ed), Astudiaethau Cyfryngau (6ed), Sŵoleg (6ed), Peirianneg Awyrofod (6ed), Astudiaethau Iberaidd (7fed), Geneteg (7fed), Peirianneg Electronig (8fed), Astudiaethau Americanaidd ac Awstralasiaidd (8fed), Cyfrifiadureg (9fed), Peirianneg Fecanyddol a Chynhyrchu (9fed), Hyfforddi Athrawon (9th), Cymdeithaseg (10fed), Meddygaeth Gyflenwol (10fed).

NSS 2018 logoMeddai’r Athro Martin Stringer, Dirprwy Is-ganghellor Prifysgol Abertawe: 

"Rwyf wrth fy modd yn gweld y gwelliannau ardderchog o ran bodlonrwydd cyffredinol i Brifysgol Abertawe.

Mae'r canlyniadau hyn yn adlewyrchu ymdrechion parhaus y Brifysgol i wella profiad y myfyriwr. Rydym yn gweithio mewn partneriaeth agos â'n myfyrwyr, sy'n brif sbardun i'n gwelliant a'n llwyddiant parhaus.

Dyma'r trydydd darn o newyddion ardderchog rydym wedi cael yn ddiweddar, gan adeiladu ar ein llwyddiant o dderbyn Safon Aur yn y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu, a'n lle yn y deg uchaf ar gyfer rhagolygon graddedigion yn y DG”.