Prifysgol Abertawe yn 10 uchaf y Deyrnas Gyfunol am ragolygon graddedigion

Sylwer bod y dudalen hon wedi cael ei harchifo ac nid yw'n cael ei diweddaru mwyach.

Mae Prifysgol Abertawe wedi cyrraedd y 10 uchaf yn y Deyrnas Gyfunol am ragolygon graddedigion, ac mae wedi cadw ei safle cyntaf yng Nghymru, gyda bron 86% o'n graddedigion mewn swydd lefel broffesiynol neu astudiaethau pellach.

Graduation celebrationDaw'r ffigurau o arolwg Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch (DLHE). Mae'r arolwg yn gasgliad blynyddol o ddata sy'n rhoi gwybodaeth am weithgareddau ymadawyr addysg uwch a gesglir oddeutu chwe mis ar ôl iddynt raddio.

Yn ôl yr arolwg diweddaraf, roedd 85.6% o raddedigion Prifysgol Abertawe naill ai mewn swydd lefel broffesiynol neu astudiaethau pellach chwe mis ar ôl graddio ym mis Gorffennaf 2017, i fyny o 82.6% y flwyddyn flaenorol.

O'i chymharu â phrifysgolion eraill sy'n cynnig ystod eang o gyrsiau gradd, mae Prifysgol Abertawe yn y degfed safle yn y Deyrnas Gyfunol - i fyny o'r pymthegfed safle yn 2017 - allan o 128 o sefydliadau a gynhwysir yn The Times Good University Guide 2018.

Daw'r cyflawniad diweddaraf hwn wythnosau'n unig ar ôl i'r Brifysgol gyrraedd y brig yn y Deyrnas Gyfunol, yn yr un arolwg, am y gyfran o fyfyrwyr sydd mewn unrhyw fath o swydd neu astudiaethau pellach (99.1%).

Croesawyd y canlyniadau gan yr Uwch Ddirprwy Is-ganghellor yr Athro Hilary Lappin-Scott: "Mae'r canlyniadau eithriadol hyn yn cadarnhau bod galw mawr am raddedigion Prifysgol Abertawe ymhlith cyflogwyr, a bod ganddynt y sgiliau cywir ar gyfer astudiaethau pellach. Cyflawnwyd hyn oll o ganlyniad i'r cymorth cyflogaeth amrywiol a helaeth a gynigir i fyfyrwyr Abertawe drwy ein menter fraws-brifysgol, Academi Cyflogadwyedd Abertawe (SEA).

"Rydym yn ymfalchïo yn ein safleoedd cyson ymhlith prifysgolion gorau'r Deyrnas Gyfunol am ragolygon graddedigion, gan anfon neges glir bod graddedigion Prifysgol Abertawe'n hynod gyflogadwy, wrth hefyd sicrhau eu bod yn barod ar gyfer fywyd gwaith.

"Unwaith eto, mae'r cydweithio rhwng ein staff, ein myfyrwyr a busnesau yn dwyn ffrwyth, gan ennill swyddi go iawn i'n graddedigion."

Ychwanegodd Dr Jon Howden-Evans, Pennaeth SEA: "Mae'r sgiliau y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt wrth recriwtio graddedigion wrth galon y profiad dysgu ym Mhrifysgol Abertawe, ac mae'r data diweddaraf yn cadarnhau enw da gradd o Brifysgol Abertawe ac yn cydnabod y cyfleoedd a ddarparwn ar gyfer taith gyrfa ein holl fyfyrwyr."

Cydnabuwyd ethos cyflogadwyedd cryf Prifysgol Abertawe'n ddiweddar gan y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu a Chanlyniadau Myfyrwyr (TEF), drwy ddyfarnu Safon Aur i Abertawe. Canmolodd panel TEF y Brifysgol am "strategaeth cyflogadwyedd glir â lefelau uchel iawn o gysylltiadau â chyflogwyr a chyrff proffesiynol, lle mae myfyrwyr o bob cefndir yn cyflawni canlyniadau rhagorol yn gyson".