Prifysgol Abertawe’n datblygu gardd blodau gwyllt ôl-ddiwydiannol ar Gampws y Bae

Sylwer bod y dudalen hon wedi cael ei harchifo ac nid yw'n cael ei diweddaru mwyach.

Mae staff a myfyrwyr ym Mhrifysgol Abertawe wedi creu gardd blodau gwyllt ôl-ddiwydiannol newydd ar Gampws y Bae ar ôl derbyn grant gwerth £4,000 gan Grow Wild.

Er gwaethaf y tywydd gwlyb, daeth staff a myfyrwyr yn llu i hadu'r hadau a'r planhigion, dysgu technegau garddio bywyd gwyllt, cyn mwynhau barbeciw gweddol wlyb i ddiolch iddynt am eu gwaith caled.

Wildflower planting Bay Campus  

Mae tirweddau diwydiannol De Cymru’n dal i fod yn gartref i amrywiaeth ragorol o fywyd gwyllt os ydych yn gwybod ble i edrych. Rydym wedi adleisio hyn, gan adfywio darnau wedi'u hadfer o gyfarpar diwydiannol i greu fframwaith yr ardd newydd cyn plannu hadau planhigion brodorol. Dros yr ychydig fisoedd nesaf byddwn yn gwylio wrth iddynt ddechrau cytrefu a thyfu.

 

Meddai Maria Golightly, Rheolwr Grow Wild "Rwyf wrth fy modd gyda'r prosiect hwn gan fy mod yn dwlu ar y thema ôl-ddiwydiannol a'r ffaith bod cymaint o bobl ifanc eisiau cymryd rhan.”

Wildflower planting Bay Campus 2 

Meddai'r Swyddog Bioamrywiaeth, Ben Sampson: “Bydd y prosiect gwych hwn yn arddangos harddwch "chwyn", yn dangos sut y gellir defnyddio blodau gwyllt i roi hwb i fywyd gwyllt yn ein dinasoedd ac yn hollbwysig, sut y gellir eu defnyddio i gysylltu Campws y Bae â'i orffennol diwydiannol. Mae gwenyn a pheillwyr eraill wedi bod trwy gyfnod anodd mewn blynyddoedd diweddar, ond drwy blannu blodau addas yn ein gerddi, gallwn ni helpu i newid hyn." 

 

Wildflower planting Bay Campus 3 

Llinell glo Grow Wild yw “Flowers to the People” - er bod yr ardd wedi'i phlannu, bydd llawer o gyfleoedd eraill i gymryd rhan yn y prosiect, gan gynnwys teithiau cerdded tywys yn edrych ar gynefinoedd gwyllt Twyni Crymlyn gerllaw ac archwilio corneli angof y campws i ddod o hyd i flodau sydd wedi goroesi o gyfnod blaenorol a chyfleoedd i ymuno â'r digwyddiad mawr pan fydd yr ardd yn agor ym mis Awst.

 

Ym mis Gorffennaf 2016 lansiodd Prifysgol Abertawe ei Chynllun Bioamrywiaeth  pedair blynedd sy'n cynnwys ymgorffori technegau garddio bywyd gwyllt yn y ffordd y mae'r Brifysgol yn gofalu am ei thiroedd.