Prifysgol Abertawe ar y rhestr fer yng Ngwobrau Arweinyddiaeth a Rheolaeth Addysg Uwch

Sylwer bod y dudalen hon wedi cael ei harchifo ac nid yw'n cael ei diweddaru mwyach.

Mae Prifysgol Abertawe wedi cyrraedd y rhestr fer yng nghategori Strategaeth Ryngwladol y Flwyddyn yng ngwobrau’r Times Higher Education 2018.

Y categori cyntaf mae’r Brifysgol wedi cael ei henwebi ar gyfer yw categori Strategaeth Ryngwladol y Flwyddyn o ganlyniad i’r gwaith nodedig a gyflawnwyd trwy Bartneriaeth Strategol Texas.

Mae Partneriaeth Strategol Texas yn fenter sydd wedi'i hanelu at ddatblygu perthynas â sefydliadau partner yn y dalaith i sicrhau canlyniadau ystyrlon a buddiol i'r ddwy ochr mewn meysydd megis addysgu, ymchwil a symudedd myfyrwyr.

Mae Partneriaeth Texas wedi helpu Prifysgol Abertawe i wireddu ei hamcanion strategol yn y flwyddyn academaidd 2016-17 trwy gynhyrchu’r canlynol:

  • 29 cyhoeddiad wedi eu hysgrifennu ar y cyd
  • 82 o fyfyrwyr a 33 aelod staff yn cymryd rhan ym mudoledd Abertawe-Texas a Texas- Abertawe
  • Un Ysgoloriaeth Fulbright
  • Cynadleddau cysylltiol academaidd cydamserol yn Abertawe a Texas
  • Arddangosfa o waith enillwyr Ymchwil fel Celf Abertawe yn Texas
  • Tri myfyriwr wedi ei rhestri ar gyfer gwneud PhD cydamserol
  • £45,000 o arian Erasmus+ wedi ei sicrhau ar gyfer gwobr mudoledd Abertawe-Texas a Texas-Abertawe
  • $20,637 wedi ei wobrwyo i fyfyrwyr mudoledd Abertawe-Texas fel rhan o ysgoloriaeth allanol
  • $20,500 wedi eu sicrhau i Abertawe er mwyn ariannu ymchwil a datblygu myfyrwyr ar gyfer prosiectau allanol
  • $16,000 wedi ei wobrwyo ar gyfer Cronfa Cydweithrediad Prifysgol Abertawe Texas

Mae llwyddiant Partneriaeth Strategol Texas wedi cynorthwyo i ehangu proffil byd-eang Prifysgol Abertawe, yn ogystal â helpu i gynyddu recriwtio myfyrwyr a chyflogadwyedd.

Meddai Dr Caroline Coleman-Davies, Pennaeth Gweinyddol ar gyfer Partneriaethau Strategol Rhyngwladol:

"Rwyf wrth fy modd bod Partneriaeth Strategol Texas wedi cyrraedd y rhestr fer am wobr THELMA.

"Mae ein gwaith yn Texas wedi’n galluogi i greu cyfleoedd bythgofiadwy i’n myfyrwyr, yn ogystal â hwyluso cydweithrediad ymchwil, sydd yn dod â buddion i staff a myfyrwyr ynghyd â chynorthwyo’r Brifysgol i gael effaith byd eang.

"Rwy'n falch iawn bod gwaith ein tîm bach wedi cael ei gydnabod fel hyn."

Meddai’r Athro Mike Sullivan, Is-lywydd Partneriaethau Strategol:

"Rwyf yn falch bod Partneriaeth Strategol Texas, a sefydlwyd gennyf i ac sydd wedi’i feithrin gan Caroline Coleman-Davies a minnau, ar y rhestr fer ar gyfer y wobr fawreddog hon unwaith eto. Mae'n enghraifft o adeiladu perthynas gadarn gyda phrifysgolion o safon uchel yn seiliedig ar symudedd myfyrwyr a staff, cynlluniau astudio cydweithredol ac ymchwil rhyng-gyfadrannol cydweithredol."

600 x 233

Mae Prifysgol Abertawe hefyd wedi ei enwi ar y rhestr fer yng nghategori Tîm Llyfrgell Neilltuol.

Mae’r Grŵp Gwasanaethau Cynhwysol (ISS) yn cefnogi’r Brifysgol yn ei amcan i wireddu potensial yr holl staff a myfyrwyr. Mae’r grŵp, a sefydlwyd yn 2016, yn hyrwyddo ymddygiad ac agweddau cynhwysol ymhlith staff a defnyddwyr y gwasanaethau, ac yn creu amgylchedd dysgu cadarnhaol a chynhwysol yn holl lyfrgelloedd Prifysgol Abertawe.

Dechreuodd ISS fel grŵp sylfaenol o staff a welodd yr angen i ddatblygu cefnogaeth i fyfyrwyr ymhellach. Wrth i hyfforddi, trafodaethau y chydweithrediad gydag arbenigwyr ar draws y Brifysgol ddechrau, daeth hi’n amlwg bod y cyfarwyddid a’r addasiadau i’n gwasanaethau i gefnogi myfyrwyr anabl yn berthnasol ac o fudd i’r holl fyfyrwyr.

Roedd Steve Williams, Llyfrgellydd Prifysgol Abertawe, yn hynod falch o weld y Brifysgol yn cael ei henwi ar y rhestr fer yng nghategori’r Tîm Llyfrgell Neilltuol:

"Mae’n anrhydedd i ni gael ein henwi ar restr fer THELMA unwaith eto. Mae’r Grŵp Gwasanaethau Cynhwysol (ISS) yn cael ei harwain gan staff sydd yn ymroddedig i wella ein holl wasanaethau a chyfleusterau gan wneud yn siŵr bod gennym ethos cynhwysol.

"Maent yn cyflawni rôl bwysig iawn, yn gwneud yn siŵr bod pob un o ein myfyrwyr yn medru cyflawni eu targedau academaidd a phroffesiynol. Mae hyn oll yn ddiolch i grŵp o staff ymroddgar sydd yn ysbrydoliaeth i ni i gyd."

Cynhelir gwobrau THELMA yng ngwesty Grosvernor House yn Llundain ar ddydd Iau, 21 Mehefin.