Myfyrwyr o Brifysgol Abertawe'n ennill eu lle yn rownd derfynol ranbarthol FameLab 2018

Sylwer bod y dudalen hon wedi cael ei harchifo ac nid yw'n cael ei diweddaru mwyach.

Ar ôl creu argraff dda ar y panel beirniadu yn rownd Abertawe, mae chwe myfyriwr ôl-raddedig o Brifysgol Abertawe wedi cyrraedd rownd derfynol ranbarthol Cymru FameLab 2018.

FameLab 2018 (Swansea heat winners)Cynhaliwyd rownd Abertawe yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, mewn partneriaeth â Chaffi Oriel Science a mwynhaodd y gynulleidfa amrywiaeth o bynciau STEM, o gelloedd solar i losgfynyddoedd.

NEWYDDION MUNUD OLAF: Mi fydd Laura O’Day, enillydd y rownd ranbarthol, nawr yn mynd drwyddo i’r rownd derfynol yn Amgueddfa Wyddoniaeth Llundain ar 25 Ebrill.

Roedd y cystadlu'n ffyrnig ymhlith y 12 ymgeisydd dawnus iawn. Roedd gan y cystadleuwyr dair munud yn unig i wneud argraff ac, ar ôl trafodaeth drylwyr gan y beirniaid - Tim Rutter, Pennaeth Cyfathrebu Tata Steel Strip Products UK, Dr Tim Cockerill, sŵolegydd a pherfformiwr syrcas, a Dr Ruth Callaway, Swyddog Ymchwil SEACAMS ym Mhrifysgol Abertawe, - cyhoeddwyd enwau'r enillwyr.

  • Tom Savage - PhD Ffiseg. Siaradodd Tom am sut cafodd y bydysawd ei ffurfio, mater a gwrth-fater, a pham - am resymau technegol - na ddylem fod yma hyd yn oed!
  • Elizabeth Evans - PhD Peirianneg/Daearyddiaeth. Gwnaeth Elizabeth yr arddangosiad Mentos a Coke enwog, ac esboniodd y cysylltiad rhwng hynny a gweithgarwch y tu mewn i losgfynydd.
  • Carla Carisi - PhD Meddygaeth. Siaradodd Carla am effeithiau cyfyngu ar galorïau ar iechyd a hyd bywyd mwncïod.
  • Mark White - PhD Gwyddor Chwaraeon. Siaradodd Mark am sut gall derbyn adborth gweledol a phenodol ar dechneg, yn y fan a'r lle, wella perfformiad rhedwyr a lleihau anafiadau.
  • Laura O'Dea - PhD Nanotechnoleg. Siaradodd Laura am sut gallwn brofi priodweddau gwaed i weld pa mor debygol yw y bydd rhywun yn cael clefydau sy'n gysylltiedig â tholchenni (e.e. strôc), ac i ganfod effeithiau posib cyffuriau newydd ar dolchi gwaed.
  • Alexander Riches - EngD Peirianneg. Siaradodd Alex am weithredu mewnol cell solar (sy'n ffurfio paneli solar) - h.y. yr hyn sy'n digwydd pan fydd golau yn eu taro er mwyn cynhyrchu cerrynt trydanol.

FameLab 2018Bydd y chwe chystadleuydd, sydd i gyd yn fyfyrwyr ôl-raddedig ym Mhrifysgol Abertawe, yn mynd ymlaen i'r rownd derfynol ranbarthol, a gaiff ei chynnal unwaith eto yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau ddydd Mercher 28 Chwefror 2018.

Yna, bydd enillydd y rownd derfynol ranbarthol yn cymryd rhan mewn dosbarth meistr gorfodol a rownd derfynol y DU yn yr Amgueddfa Wyddoniaeth yn Llundain (25 Ebrill 2018).

Wedyn, bydd yr holl enillwyr o'r 25 a mwy o wledydd sy'n cymryd rhan yn cwrdd yng Ngŵyl Wyddoniaeth Cheltenham  (5 - 10 Mehefin 2018) i gystadlu o flaen cynulleidfa am deitl Pencampwr FameLab Rhyngwladol 2018!

Mae croeso i bawb ddod i rownd derfynol ranbarthol Cymru i wylio cystadleuwyr o rowndiau Abertawe a Chaerdydd yn rhoi perfformiad eu bywydau.