Llwyddiant Rhagorol i Dimau a Chwaraewyr Prifysgol Abertawe

Sylwer bod y dudalen hon wedi cael ei harchifo ac nid yw'n cael ei diweddaru mwyach.

Bu tîm rygbi cyntaf menywod Prifysgol Abertawe'n fuddugol yn wyneb cystadleuaeth gref, gan drechu Prifysgol Leeds o 17 i 12 i ennill Cwpan BUCS yn nigwyddiad Dydd Mercher Mawr diweddar BUCS.

Varsity 2018 Captains

Dydd Mercher Mawr BUCS yw uchafbwynt rhaglen cynghrair chwaraeon tîm BUCS ac aeth dros 60 o'r timau gorau o brifysgolion y DU i Nottingham i gystadlu am deitlau'r Cwpan a'r Bencampwriaeth.

Mae timau chwaraeon a chwaraewyr unigol o Brifysgol Abertawe wedi cyflawni llwyddiant neilltuol eleni, gan ennill nifer mawr o wobrau mewn amrywiaeth o gampau. Mae'r llwyddiannau'n argoeli'n dda  ar gyfer gornest flynyddol Varsity Cymru pan fydd Prifysgol Caerdydd yn dychwelyd i Abertawe eleni ar 25 Ebrill.

Bellach yn ei ail flwyddyn ar hugain, y twrnamaint hwn - pan fydd timau chwaraeon o Brifysgol Caerdydd yn cystadlu yn erbyn timau o Abertawe - yw'r digwyddiad mwyaf i fyfyrwyr yng Nghymru a'r digwyddiad aml-chwaraeon mwyaf i fyfyrwyr yn y DU.

Mae Varsity Cymru yn ŵyl chwaraeon wythnos o hyd a gynhelir rhwng 18 a 25 Ebrill. Drwy gydol yr wythnos, bydd myfyrwyr yn cystadlu am Darian Varsity mewn dros 40 o gampau gwahanol, gan gynnwys Ffrisbi Eithafol, nofio, golff, cleddyfaeth, sboncen, paffio, pêl-fasged a hoci.

Cynhelir y rhan fwyaf o ddigwyddiadau Farsity Cymru ym Mhentref Chwaraeon Rhyngwladol Prifysgol Abertawe ar Lôn Sgeti, ddydd Mercher 25 Ebrill, a'r uchafbwynt yw gêm rygbi'r dynion am 7pm yn Stadiwm Liberty.

Bydd Abertawe'n gobeithio cadw Tarian Varsity am flwyddyn arall, ar ôl ei chipio am y tro cyntaf yn hanes y gystadleuaeth yn 2017.

Wrth siarad am lwyddiannau timau chwaraeon y Brifysgol, meddai Charlotte Peters, Cydlynydd Datblygu Chwaraeon: "Mae ein holl glybiau wedi cael blwyddyn ragorol hyd yn hyn ac mae mwy i ddod o'n haf o chwaraeon a Varsity, wrth gwrs. Mae'r canlyniadau'n siarad drostynt eu hunain, gyda nifer o dimau'n cael eu dyrchafu , yn ogystal â thimau a chlybiau sy'n newydd i gystadlu'n gosod sylfaen gadarn i wella. Mae'n amlwg bod gennym ddoniau yn Abertawe a gobeithiwn barhau i gefnogi'r holl dimau ac unigolion hynny sy'n gweithio mor galed i gynrychioli'r brifysgol bob wythnos, yn ogystal â'r rhai sy'n cystadlu'n bellach i ffwrdd. 

Llwyddiannau timau

Rygbi’r Gynghrair - enillwyr cynghrair y Gorllewin 1A heb golli gêm a chyrraedd gemau penderfynol yr Uwch-gynghrair

Tîm tennis cyntaf y menywod - enillwyr cynghrair y Gorllewin 1A heb golli gêm a chyrraedd gemau penderfynol yr Uwch-gynghrair

Tîm rygbi'r undeb cyntaf y menywod - enillwyr cynghrair y Gorllewin heb golli gêm a chyrraedd gemau penderfynol yr Uwch-gynghrair a chwpan BUCS

Tîm tennis bwrdd cyntaf y menywod - enillwyr cwpan cynhadledd BUCS

Tîm hoci cyntaf y menywod - enillwyr cwpan cynhadledd BUCS a Chynghrair y Gorllewin 2B

Tenis bwrdd dynion - enillwyr Cynghrair y Gorllewin 2B

Pêl foli menywod - enillwyr Cynghrair y Gorllewin 2B

Ail dîm pêl-droed y dynion - enillwyr Cynghrair y Gorllewin 3B

3ydd tîm pêl-droed y dynion - enillwyr Cynghrair y Gorllewin 4B

Ail dîm hoci'r dynion - enillwyr Cynghrair y Gorllewin 3B

Tîm pêl-rwyd 1af - enillwyr Cynghrair y Gorllewin 2B a dyrchafiad am y tro cyntaf mewn 7 mlynedd

Karate - medalau aur i dîm Kumite a thîm Kumite hŷn y menywod a medal arian i dîm Kumite hŷn y dynion yng nghystadleuaeth genedlaethol BUCS

Tîm pêl-droed 1af y menywod - rowndiau terfynol Cwpan Cynhadledd BUCS ac yn cystadlu i ennill Cynghrair y Gorllewin 2B

Nofio - 4ydd yn y digwyddiadau para-nofio cwrs byr

Mae'r tîm Ffrisbi Eithafol dan do cymysg wedi cymhwyso i'r gystadleuaeth dan do genedlaethol

Tîm criced 1af - wedi cymhwyso ar gyfer y gystadleuaeth dan do genedlaethol

Syrffio - ail le cyffredinol i dîm y dynion a 3ydd lle i Jack Geake yn nigwyddiad y dynion (Pencampwriaethau Syrffio BUCS)

Sgïo/eirafyrddio - enillodd Rhys Tiplady fedal aur ac enillodd Rory Crockatt fedal efydd yn y digwyddiad i ddechreuwyr yn BUDS (llethr sych BUCS)

Tae Kwon Do - enillwyr Cynghrair y De BUTLTKD 2018

Reifflau - 6ed lle i Dîm A Prifysgol Abertawe yng nghystadleuaeth dan do'r DU ar gyfer calibr bach

Tîm pêl-droed 1af y dynion - ar frig Adran 3 Cynghrair Cymru (eu blwyddyn gyntaf yn y gystadleuaeth) a gobaith am ddyrchafiad

Sgïo/eirafyrddio - enillodd y tîm eirafyrddio Gynghrair y Gorllewin KINGS a chymhwysodd am y rowndiau terfynol genedlaethol. Cymhwysodd y tîm sgïo am rowndiau terfynol KINGS am y tro cyntaf

Tîm hoci 1af y menywod - rowndiau cyn-derfynol cystadleuaeth cwpan y menywod yng Nghynghrair Menywod De Cymru.

Llwyddiannau Unigol

Jacob Draper - wedi ei ddewis ar gyfer tîm dan 21 oed Prydain Fawr a Rhaglen Datblygu Elit Prydain Fawr yn ogystal â Gemau'r Gymanwlad

Phil Jones - tîm rygbi saith bob ochr Cymru ac wedi bod yn chwarae yng Nghyfres y Byd HSBC

Will Jones - wedi llofnodi ei gontract proffesiynol cyntaf gyda'r Gweilch a Chapten tîm dan 20 oed Cymru yn ystod Pencampwriaeth y Chwe Gwlad

Cai Evans - tîm dan 20 oed Cymru yn y Chwe Gwlad

Cory Baldwin - tîm dan 20 Cymru yn y Chwe Gwlad

Natalia John - cynrychiolodd Gymru am y tro cyntaf ym Mhencampwriaeth Menywod y Chwe Gwlad

Lucy Tothill - cymhwysodd am Bencampwriaeth Ironman 70.3 y Byd

Pavlos Antoniou - cynrychiolodd Cyprus mewn Karate

Tom Ingram - wedi'i ddewis ar gyfer carfan jwdo Lloegr

Beicio - roedd Matt Fratesi ymhlith yr enillwyr mewn cwpan traws-seiclo rhyngwladol yn yr Eidal ac enillodd Gwpan Traws-seiclo Cymru

Charlie Hough - cymerodd ran yn rasys beicio mynydd Prydain a daeth yn 11eg yn y categori hŷn

Henry Clark - yn hyfforddi gyda thîm polo canŵ dynion dan 21 oed Prydain Fawr ac yn aros i gael ei ddethol am Bencampwriaethau'r Byd

Sam Baker - chwaraeodd i Dragonhearts Cymru (mae'r Dragonhearts yn cynrychioli Cymru mewn gemau yn erbyn Lloegr, y gwledydd Celtaidd a thimau teithiol)

Katherine Jones - yn chwarae i dîm polo dŵr Cymru

Peter Deutsch - yn chwarae i dîm polo dŵr Cymru

Joe Jenkins Delf - yn chwarae i dîm polo dŵr Cymru a thîm dan 19 oed Prydain Fawr

Toni Lee - dyfarnwr hoci rhyngwladol yn Ewrop

Hoci Menywod - wyth menyw wedi'u dewis am hyfforddiant datblygu gyda charfan Cymru: Charlie Lewis-Bown, Rosie Williams, Liv Harvey, Ella Passey, Sioned Harries, Maddie Jones, Harriet Barker a Lara Bathurst

Llun: Capteiniaid holl dimau Prifysgol Abertawe yn Varsity 2018.