Gwyddonwyr yn datblygu ffordd o ddefnyddio gwastraff plastig i redeg cerbydau

Sylwer bod y dudalen hon wedi cael ei harchifo ac nid yw'n cael ei diweddaru mwyach.

Fe allai gwastraff plastig cael ei ddefnyddio i redeg cerbydau yn y dyfodol, diolch i broses arloesol sydd wedi cael ei ddatblygu gan wyddonwyr ym Mhrifysgol Abertawe.

Mae’r gwyddonwyr wedi llwyddo i drawsnewid gwastraff plastig mewn i hydrogen, a’r gobaith yw y bydd modd ei ddefnyddio i redeg cerbydau. 

600 x 400

Esboniodd Dr Moritz Kuehnel o adran gemeg Prifysgol Abertawe wrth y BBC bod y broses yn cynnwys ychwanegu deunydd sy'n amsugno golau i blastig, ei roi mewn sylwedd a'i osod yng ngolau'r haul, sydd yna’n creu hydrogen. 

Dywedodd y byddai’r broses hwn yn rhatach nag ailgylchu plastig oherwydd nid oes angen glanhau’r plastig yn gyntaf. 

"Mae biliynau o dunelli o blastig yn cael ei ddefnyddio bob blwyddyn, a dim ond canran ohono sy'n cael ei ailgylchu," meddai. 

Mae'n rhan fwyaf o boteli plastig yn cael ei wneud o blastig PET [polyethylene terephthalate] ac fe ellir ei ailgylchu ond yn ymarferol dydy hynny ddim o hyd yn digwydd. 

300 x 400

Dywedodd Dr Kuehnel: “Ond hyd yn oed wrth ailgylchu, mae'n rhaid iddo fod yn bur - PET yn unig, heb ei gymysgu ag unrhyw beth arall, ac mae'n rhaid iddo fod yn lân, dim saim nag olew." 

Ychwanegodd fod golchi'r plastig yn ddrud iawn, a'i fod ddim yn cael ei ailddefnyddio'n aml oherwydd nad yw wastad cystal â phlastig newydd sbon. 

“Rhagoriaeth y broses yma yw bod yn gallu dirywio pob math o wastraff. Hyd yn oed os mae 'na fwyd neu rywfaint o saim o dwb margarîn, dydy'r adwaith ddim yn cael ei atal, mae'n ei wella. 

“Mae'r broses yn cynhyrchu nwy hydrogen. Rydych yn gweld swigod yn dod ohono. Fe allwch chi ei ddefnyddio, er enghraifft, i redeg car hydrogen." 

Fodd bynnag, rhybuddiodd Dr Kuehnel fe all gymryd blynyddoedd cyn dechrau defnyddio'r dechnoleg ar lefel ddiwydiannol. 

Mae'r gwaith yn cael ei wneud gyda labordy yng Nghaergrawnt yn sgil cyllid gan y Cyngor Ymchwil Peirianneg a Gwyddorau Ffisegol a chwmni petrocemegol o Awstria. 

Ychwanegodd Dr Kuehnel bod modd creu plastig newydd, glân o'r hyn sy'n weddill ar ôl cynhyrchu'r hydrogen.