Dau fyfyriwr yn cael lleoliad gwaith mawreddog yng Nghanada yn gweithio ochr yn ochr â Syr Terry Matthews OBE

Sylwer bod y dudalen hon wedi cael ei harchifo ac nid yw'n cael ei diweddaru mwyach.

Mae dau fyfyriwr o Brifysgol Abertawe wedi ennill lleoliad gwaith am gyfnod o wyth wythnos yng Nghanada, yn gweithio ochr yn ochr â'r entrepreneur o Gymru, Syr Terry Matthews OBE.

Llwyddodd James Andrews, sy'n astudio Bioleg, ac Alex Long, un o fyfyrwyr yr Ysgol Reolaeth, i syfrdanu'r beirniaid yn y digwyddiad diweddar, The Big Pitch.

Roedd y ddau ymhlith nifer o fyfyrwyr a oedd yn cymryd rhan, a oedd naill ai'n eu cyflwyno eu hunain neu eu syniadau entrepreneuraidd i banel o feirniaid uchel eu parch o fyd busnes.

“Mae'r tîm menter yn wych ac yn gwneud pob ymdrech posibl i helpu entrepreneuriaid ifainc i lwyddo,” meddai James Andrews.

“Ar ôl cael gwybod am y tîm dim ond ychydig fisoedd yn ôl, rydw i eisoes wedi elwa ar fentora gwych a chyfleoedd sy'n newid bywyd.”

600 x 437

Mi fydd Alex Long (chwith) a James Andrew yn gweitho ochr yn ochr gyda Syr Terry Matthews haf hyn

Ymhlith y panel beirniadu roedd: Lynne Robertson, Rheolwr Hybu Busnes Cychwynnol, Santander; Ann Swift, Rheolwr Entrepreneuriaeth Ieuenctid, Llywodraeth Cymru; Chris James, Cyfarwyddwr, CIOTEK Limited; a Guy Wendon, Pennaeth Datblygu Busnes, Sefydliad Alacrity.

Yn ogystal â'r profiad dymunol yng Nghanada, roedd gwobrau eraill ar gael – gan gynnwys pedwar lleoliad gwaith entrepreneuraidd yn y Deyrnas Unedig, a chyfran o'r wobr £6,000 i helpu cael gwynt dan adain syniadau busnes.

Mae The Big Pitch yn hyrwyddo entrepreneuriaeth ac yn helpu myfyrwyr i ddatblygu sgiliau hanfodol, megis sgiliau arwain, siarad cyhoeddus, gwaith tîm, datrys problemau, a chreadigrwydd.

Trefnwyd y digwyddiad gan dîm Menter Prifysgol Abertawe, sy'n rhan o'r Gwasanaethau Ymchwil, Ymgysylltu ac Arloesi (“REIS”), gyda chymorth Adran Prifysgolion Santander, Syniadau Mawr Cymru, a Creu Sbarc.

Enillwyr y lleoliadau gwaith yn y Deyrnas Unedig oedd: Joseph Newton, myfyriwr Chwaraeon ac Ymarfer Corff; Davey Morgan, sy'n astudio Hanes; a Canisha Chakadya, Brett Lewis, a Reece Somaiya, sef rhai o fyfyrwyr yr Ysgol Reolaeth.

Dyfarnwyd y cyllid sbarduno, sydd werth £6,000, i: Joe Charman, Pilot Plus; Sam Lewis, rheoli ansawdd aer; Louis Broomfield, sy'n creu llwyfan noddi chwaraeon; James Elphick, a'i ap barbwyr teithiol, BlockChop; ac Emily Leek, sy'n gwerthu colur sydd heb gael ei brofi ar anifeiliaid.

Meddai Ann Swift, sef un o'r beirniaid a Rheolwr Entrepreneuriaeth Ieuenctid, Llywodraeth Cymru:

“Rydw i'n edmygu safon y myfyrwyr yn y digwyddiad, The Big Pitch. Roedd ymdrechion y tîm, ynghyd â'u dyheadau clir i newid y byd ac i greu dyfodol rhyfeddol i'w hunain ym maes entrepreneuriaeth, wedi sicrhau digwyddiad gwerth chweil.”

Os ydych yn chwilio am rywun i ymgymryd â lleoliad gwaith, swydd ran-amser neu gyfle i raddedigion gallwn eich helpu i ddod o hyd i’r ymgeisydd perffaith drwy ein cronfa ddoniau o dros 20,000 o fyfyrwyr. Ffoniwch ni ar 01792 606060 neu e-bostiwch business.enquiries@swansea.ac.uk