Camp i Abertawe wrth i fyfyrwraig PhD gyrraedd rownd derfynol cystadleuaeth derfynol 3MT y DU

Sylwer bod y dudalen hon wedi cael ei harchifo ac nid yw'n cael ei diweddaru mwyach.

Mae myfyrwraig PhD o Brifysgol Abertawe sy'n arbenigo yn y defnydd o iaith ac ymddiriedaeth dwyllodrus mewn meithrin perthnasoedd amhriodol ar-lein wedi cyrraedd rownd derfynol cystadleuaeth genedlaethol y DU Traethawd Tri Munud y DU, neu 3MT.

Laura BroomeMae Laura Broome yn un o dim ond chwe myfyriwrch yn unig i sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol. Mae a gafodd eu dewis ymhlith 64 o sefydliadau ysy'n cymryd rhan ledled y DU, a hi Laura yw'r cystadleuwr cyntaf erioed o Abertawe i gyrraedd y rownd derfynol genedlaethol ond un genedlaethol yn gyntaf, a nawr y rownd derfynol ei hun yng nghystadleuaeth 3MT.

Cystadleuaeth flynyddol yw 3MT ac fe’i cynhelir mewn dros 200 o brifysgolion ym mhedwar ban byd. Mae ar agor i fyfyrwyr PhD, gan herio cyfranogwyr i gyflwyno eu hymchwil mewn 180 o eiliadau'n unig ar ffurf ddengar y gellir ei deall gan gynulleidfa sy'n ddeallus ond nad oes ganddi gefndir yn y maes ymchwil.

Laura oedd enillydd cystadleuaeth 3MT Prifysgol Abertawe eleni, a gynhaliwyd yn y Brifysgol ym mis Mai eleni. 

Yn ei sgwrs, mae Laura'n esbonio sut y mae pobl'r sawl sy'n ceisio paratoi plant i bwrpas rhyw ar-lein yn treulio eu hamser yn datblygu 'ymddiriedaeth dwyllodrus' pan fyddant yn cuddio eu gwir fwriad y tu ôl i ffug berthynas agos, gan ddefnyddio iaith benodol i baratoi plant i gam-drin ar-lein.

Wrth drafod ei llwyddiant yn y gystadleuaeth hyd yn hyn, meddai Laura, "Dw i wrth fy modd mai fi yw’r fyfyrwraig gyntaf o i fod yn fyfyriwr cyntaf Prifysgol Abertawe i gyrraedd rownd derfynol 3MT. Cofrestrais yn y gystadleuaeth er mwyn datblygu fy sgiliau cyflwyno ac ni ddychmygais i erioed y byddwn i'n cyrraedd y pwynt hwn. Mae'r gystadleuaeth wedi rhoi llwyfan i mi drafod am gamddehongliad cyffredin pan ddaw i baratoi plant i bwrpas rhyw ar-lein, sef bod yr holl unigolion sy'n ceisio meithrin perthynas â phlant ar-lein yn gamarweiniol yn eu hymagwedd. Mae angen i ni rymuso pobl ifanc gyda'r arfau er mwyn iddynt nid yn unig amddiffyn eu hunain rhag pobl sydd mor amlwg o wyrdroëdig ond hefyd gan y rhai sy'n chwilio am gwmni ac sy'n cyflwyno eu hunain mewn ffordd gyfeillgar, anfygythiol”.

Os yw Laura'n llwyddiannus yn y rownd derfynol, bydd yn derbyn £3,000 i wario at ddibenion ymgysylltu â'r cyhoedd.

Cynhelir rownd derfynol genedlaethol 3MT y DU ar 17 Medi yng Nghynhadledd Ryngwladol Datblygu Ymchwilydd Vitae yn Birmingham.