Bywyd gyda rheolydd calon: myfyriwr ffisioleg gardiaidd yn ysgrifennu llyfryn i helpu pobl ifanc

Sylwer bod y dudalen hon wedi cael ei harchifo ac nid yw'n cael ei diweddaru mwyach.

Mae myfyriwr ym Mhrifysgol Abertawe a anwyd â nifer o broblemau’r galon wedi ysgrifennu llyfryn i helpu pobl ifanc sy’n byw gyda rheolydd calon.

Wedi dioddef methiant y galon yn bedair oed, cafodd Katie Miller, sy’n dod o Putney yn ne-orllewin Llundain a bellach yn 20 oed, reolydd calon, ac mae bellach ar ei thrydydd rheolydd.

Katie Miller (left) and Hannah Phillips with the Wired Up booklet.Gweithiodd Katie gyda’i ffrind Hannah Phillips, y mae ganddi reolydd calon hefyd, ac Ysbyty Plant Evelina Llundain i ysgrifennu’r llyfryn, Wired Up.

Lansiwyd Wired Up yn ddiweddar yn Ysbyty Plant Evelina Llundain, ac mae’n cynnwys gwybodaeth i gleifion yn eu harddegau â rheolydd calon. Mae’n ymdrin ag ystod o wybodaeth y byddai cleifion am ei gwybod, megis sut brofiad yw’r weithred, pwy ddylai fynd i’r ysbyty gyda nhw, rhestr dermau a sut allent deimlo ar ôl mewnblannu’r rheolydd calon. Mae hefyd lle ar y cefn i gleifion nodi’u hapwyntiadau ac i roi nodiadau eraill. Mae’r llyfryn hefyd ar gael ar-lein.

Ganwyd Katie â bloc cyflawn y galon (rhythm annormal a achosir gan oedi yn yr ysgogiadau trydanol sy’n dweud wrth eich calon am guro); ductus arteriosus agored (lle mae gwaed yn llifo trwy gamgymeriad rhwng dau o’r prif rydwelïau sydd wedi’u cysylltu â’r galon); a phroblem ag un o falfiau ei chalon.

Meddai Katie, sy’n fyfyriwr trydedd flwyddyn Ffisioleg Gardiaidd ym Mhrifysgol Abertawe, “Nod Wired Up yw helpu pobl ifanc eraill sy’n byw â chyflyrau tebyg. Gobeithiaf y bydd y llyfryn yn rhoi gwybodaeth y gall arddegwyr uniaethu â hi ar lefel fwy personol heb yr holl jargon meddygol diflas a naws glinigol. Yn ogystal ag ateb cwestiynau y gallai fod gan bobl ifanc, gobeithiaf y bydd hefyd yn arweiniad i’w cefnogi ar hyd eu siwrnai.

“Roeddwn yn gwybod yn ifanc fy mod am weithio mewn meddygaeth. Ar sail fy mhrofiad personol ac wedi cwrdd â staff o wahanol arbenigeddau, dewisais astudio Ffisioleg Gardiaidd ym Mhrifysgol Abertawe. Mae’n hynod ddiddorol, ac rwy’n gwybod y gallaf dynnu ar fy mhrofiadau personol er mwyn helpu cleifion yn y dyfodol. Byddaf yn graddio’r haf hwn, ac ar ôl hynny rwy’n gobeithio dilyn gyrfa mewn rhaglennu rheolyddion calon pediatreg.”