Sŵn llwyddiant ym Mhrifysgol Abertawe

Sylwer bod y dudalen hon wedi cael ei harchifo ac nid yw'n cael ei diweddaru mwyach.

Mae Coleg Peirianneg Prifysgol Abertawe wedi gosod cloch fawr i ddathlu cyflawniadau newydd yn y coleg.

Mae'r bwi cloch yn pwyso oddeutu 3 cwt, ac roedd yn un o 26 a wnaed gan John Taylor Bellfoundry of Loughborough, a ddechreuodd wneud bwiau clychau ym 1898, ac sy'n dal i weithredu heddiw.

Treuliodd y gloch nifer o flynyddoedd yn cadw lonydd môr yn ddiogel cyn cael ei benthyca i'r Brifysgol gan Gorfforaeth Trinity House Deptford Strond, o'u gweithdy yn nociau Abertawe. Fe’i gosodwyd ar amddiffynfa môr ar ffurf carreg fawr a ddarparwyd gan St. Modwen sy’n un o bartneriaid Prifysgol Abertawe ac yn brif ddatblygwr Campws y Bae newydd.

Engineering Bell

Llun o'r grŵp, O'r chwith i'r dde:  Shirin Alexander, Jonathan McIver-Janes, Amber Furmage, Peter Martin, Matthew Davies, Trystan Watson, Steve Brown, Nick Lavery, Chedly Tizaoui, Vincent Teng, Wei Zhang a Julie Griffiths.

Cynhaliwyd y sesiwn swyddogol gyntaf i ganu'r gloch ar ddydd Mawrth 14 Tachwedd 2017 i ddathlu dyfarniadau grant ymchwil peirianneg gwerth dros £2.8 miliwn. Canwyd y gloch unwaith am bob £100,000 gan ymchwilwyr llwyddiannus, gan gynnwys:

  • Yr Athro Steve Brown a Dr Nicholas Lavery.

Ariannwr: Innovate UK.

Prosiect: “A new automatic process for composite strip conversion and end bonding for diverse high security applications.”

  • Dr Shirin Alexander.

Ariannwr: Salts Healthcare.

Prosiect: “Low surface energy materials for health care.”

  • Dr Vincent Teng, Dr Chedly Tizaoui a Dr Wei Zhang.

Ariannwr: Y Comisiwn Ewropeaidd.

Prosiect: “Electrochemical sensors as early alert tools for algal toxin detection in water.”

  • Dr Trystan Watson a Dr Matthew Davies.

Ariannwr: Cyngor Ymchwil Peirianneg a Gwyddorau Ffisegol.

Prosiect: “SUNRISE - Strategic University Network to Revolutionise Indian Solar Energy.”

Professor Steve Brown

 

 

 

 

 

 

 

Yr Athro Steve Brown, Pennaeth y Coleg Peirianneg ym Mhrifysgol Abertawe.

Ar gyfer y sesiwn ganu gyntaf, ymunodd staff o Hyb Ymchwil Campws y Bae â'r ymchwilwyr, gan gynnwys 

  • Dr Peter Martin
  • Amber Furmage
  • Rebecca Kelleher
  • Oliver Williams
  • Julie Griffiths
  • Jonathan McIver-Janes.

Lleolir hybiau coleg ar lefel y Coleg i ddarparu cymorth ac fe’u rheolir gan dîm gwybodus sy’n deall diben a nodau strategol y Brifysgol a’r Coleg. Mae tîm Hyb Ymchwil Campws y Bae yn helpu i gefnogi’r ymchwilwyr yn ôl yr angen ac mae ganddynt wybodaeth a phrofiad helaeth o gydweithio â phartneriaid busnes a noddwyr ymchwil.

Meddai Rheolwr yr Hyb Ymchwil ac Arloesi, Dr Peter Martin: “Mae ymchwilwyr yn gweithio’n galed i baratoi a chyflwyno cynigion grant yn erbyn cystadleuwyr cryf – ar gyfartaledd mae angen iddynt gyflwyno tri chynnig i ennill un. Felly mae’n bwysig iawn ein bod yn dathlu eu llwyddiannau, ac mae’r gloch yn cynnig ffordd ddifyr o rannu eu newyddion da”.