Cynhadledd ar broses bontio myfyrwyr – Siwrne’r Myfyriwr: Cadw ar y Trywydd Cywir

Sylwer bod y dudalen hon wedi cael ei harchifo ac nid yw'n cael ei diweddaru mwyach.

Academi Cynwysoldeb a Llwyddiant Dysgwyr Abertawe (SAILS), mewn partneriaeth â Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, yn cynnal cynhadledd ar broses bontio myfyrwyr ar ddydd Iau, 18 Mai 2017 10.00 – 3.15 yn y Neuadd Fawr ar Gampws y Bae.

Mae'r cyflwynwyr sydd wedi'u cadarnhau yn cynnwys:

  • Dan Shaffer o Cefnogi Proffesiynoldeb mewn Derbyn (SPA) yn trafod taith bontio myfyrwyr, gan gynnwys derbyn a chyn derbyn
  • Lewis Pearson, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, yn cyflwyno'u hymagwedd Dylunio Bywyd tuag at ddatblygiad myfyrwyr
  • Wil Vincent o Brifysgol Dinas Birmingham yn cyflwyno rhaglen ryngweithiol ar-lein cyn cyrraedd BCU, Level Up
  • Michael Draper, Cyfarwyddwr SAILS, yn archwilio e-becyn mentora cymheiriaid Prifysgol Abertawe

Bydd ystod o weithdai hefyd yn darparu enghreifftiau ymarferol o ffyrdd o wella proses bontio myfyrwyr i a thrwy addysg uwch. Maent yn cynnwys Dylunio Bywyd, cyrsiau pontio Epigeum, astudiaethau achos monitro cymheiriaid a chymorth ar bontio i fyfyrwyr ar y sbectrwm awtistiaeth. Cefnogir y gynhadledd ymarferol ac amserol hon gan yr Academi Addysg Uwch (HEA).

Bydd y gynhadledd yn werthfawr yn benodol i staff academaidd a Gwasanaethau Proffesiynol; swyddogion Undeb y Myfyrwyr; a Chynrychiolwyr Myfyrwyr a Chynrychiolwyr Coleg, yn ogystal â myfyrwyr. Mae croeso i bawb, ac fe'ch anogir i ddod.

Mae nifer cyfyngedig o leoedd ar gael, felly argymhellwn yn gryf eich bod yn cadw lle yn gynnar. Cadwch eich lle nawr drwy Eventbrite a nodwch ba weithdy yr hoffech fynd iddo. Caiff lleoedd eu dyrannu ar sail cyntaf i'r felin. Darperir cinio a lluniaeth.