Caffi Gwyddoniaeth: "CERN’s proton smasher, the Large Hadron Collider"

Sylwer bod y dudalen hon wedi cael ei harchifo ac nid yw'n cael ei diweddaru mwyach.

Mae Caffi Gwyddoniaeth Abertawe’n cynnig cyfleoedd i ddarganfod mwy am feysydd gwyddonol newydd, cyffrous a chyfoes mewn ffordd anffurfiol a difyr.

Teitl: "CERN’s proton smasher, the Large Hadron Collider"

Siaradwr: Yr Athro Lyn Evans

Dyddiad: Dydd Llun 4 Rhagfyr

Amser: 7.30pm

Lleoliad: Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe

Mynediad: Am ddim, croeso i bawb

Prof Lyn evans 2

Mae Caffi Gwyddoniaeth Abertawe yn falch o estyn croeso i’r Athro Lyn Evans, pennaeth prosiect Gwrthdarwr Hadron Mawr CERN, ar gyfer digwyddiad Nadoligaidd arbennig.

Cafodd yr Athro Evans ei eni a’i fagu yn Aberdâr, a chafodd ei addysg yn Ysgol Ramadeg i Fechgyn Aberdâr, lle datblygodd ei ddiddordeb yn ffiseg.

Graddiodd yr Athro Evans, un o gyn-fyfyrwyr mwyaf nodedig Prifysgol Abertawe, gyda gradd dosbarth cyntaf mewn Ffiseg ym 1966 a'i PhD ym 1970. Cafodd ei wneud yn gymrawd er anrhydedd gan Brifysgol Cymru, Abertawe yn 2002.

Aeth i CERN yn wreiddiol fel cymrawd ymchwil, ar ôl ymweld â’r sefydliad yn 1969. Ers 1994 bu’n ymwneud â’r gwaith o gynllunio’r prosiect sy’n cael ei adnabod bellach fel y Gwrthdrawydd Hadronau Mawr. Yn ystod y digwyddiad hwn, mi fydd yr Athro Evans yn trafod y gamp enfawr o beirianneg a ffiseg a oedd yn gysylltiedig â dyluniad, adeiladu a gweithrediad y Gwrthdarwr Hadron Mawr.