Beirdd enwog i berfformio yng nghyfres darlith canmlwyddiant y Brifysgol yn ystod wythos Gŵyl Dyniaethau’r DU

Sylwer bod y dudalen hon wedi cael ei harchifo ac nid yw'n cael ei diweddaru mwyach.

Mae cyfres darlith canmlwyddiant Prifysgol Abertawe’n parhau gyda sioe ddwbl ddeinamig a phrin gan ddau fardd gwobrwyol ar eu gorau.

Teitl: "Noson o Farddoniaeth"

Siaradwyr: Simon Armitage a Daljit Nagra

Dyddiad: Nos Iau 23 Tachwedd

Amser: 7:30pm

Lleoliad: Y Neuad Fawr, Campws y Bae, Prifysgol Abertawe SA1 8EN

Mae mynediad am ddim, ond bydd angen archebu tocyn. 

Simon Armitage and Daljit Nagra

Yn ogystal â bod yn ddau o'r beirdd mwyaf cyffrous a pherthnasol yn y DU heddiw, mae Simon Armitage, Athro Barddoniaeth Rhydychen, a Daljit Nagra, Bardd Preswyl Radio 4, yn ddarlledwyr profiadol y mae eu gwaith yn cael ei astudio'n eang mewn ysgolion.

  • Bydd Daljit Nagra yn darllen o'i gasgliad newydd, British Museum, - llyfr sy'n gofyn cwestiynau dwfn am ein moeseg a'n cyfrifoldebau ar adeg o heriau mawr i'n hymdeimlad o hunaniaeth genedlaethol.
  • Bydd Simon Armitage yn darllen o'i gasgliad diweddaraf, The Unaccompanied, sy'n portreadu byd mewn argyfwng.

Meddai Athro Creadigrwydd Prifysgol Abertawe, ysgrifennwr sydd wedi ennill gwobr BAFTA Cymru a chyflwynydd cyfres darlithoedd y canmlwyddiant, Owen Sheers: "Mae Simon Armitage a Daljit Nagra yn ddau o'r lleisiau mwyaf craff, dynamig a difyr mewn barddoniaeth Brydeinig gyfoes. Felly mae'r cyfle i'w gweld gyda'i gilydd ar lwyfan yn Abertawe am noson yn achlysur cyffrous i edrych ymlaen ato."

Mae'r digwyddiad yn rhan o'r ŵyl Being Human eleni - yr unig ŵyl genedlaethol yn y DU i ganolbwyntio ar y Dyniaethau. Unwaith eto, Prifysgol Abertawe fydd unig  ganolfan yr Ŵyl yng Nghymru, a bydd yn rhannu â Nottingham yr anrhydedd arbennig o gael ei henwi'n un o ganolfannau'r Ŵyl am dair blynedd yn olynol. Canolfannau eraill yr Ŵyl yw Queen's Belfast, Dundee a Glasgow.

 Being Human

Bellach yn ei phedwaredd flwyddyn, arweinir yr Ŵyl gan Ysgol Astudiaethau Uwch Prifysgol Llundain,  mewn partneriaeth â Chyngor Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau a'r Academi Brydeinig. Mae'r rhaglen yng Nghymru, Lleisiau, Wynebau a Lleoedd, yn cynnig gweithgareddau creadigol a rhyngweithiol ar amrywiaeth o bynciau.

Gyda'i brif thema - Lost and Found -  cynhelir y dathliad cenedlaethol eleni o’r Dyniaethau rhwng 17 a 25 Tachwedd 2017.