Abertawe ymhlith y deg prifysgol wyrddaf yn y DU yn ôl y Guardian

Sylwer bod y dudalen hon wedi cael ei harchifo ac nid yw'n cael ei diweddaru mwyach.

Unwaith eto, mae Abertawe’n un o'r deg Prifysgol wyrddaf yn y DU.

Cododd y Brifysgol o'r 10fed lle i'r 9fed lle ers y llynedd yng Nghynghrair Prifysgolion Pobl a'r Blaned a gyhoeddwyd heddiw yn The Guardian.

Mae Cynghrair Prifysgolion Pobl a'r Blaned yn rhoi dosbarthiadau arddull gradd i Brifysgolion y DU yn seiliedig ar eu rheolaeth a'u perfformiad amgylcheddol a moesegol. Mae'r safle o bwys gan fod myfyrwyr am i'r brifysgol y maent yn ei dewis fod yn sefydliad 'cynaliadwy'.

Singleton Abbey Students Walking

Meddai Hilary Lappin-Scott, Dirprwy Is-ganghellor ac Athro Microbioleg ym Mhrifysgol Abertawe: "Mae'n bleser gennym fod Prifysgol Abertawe wedi cyrraedd safle cryf ymhlith y deg prifysgol orau yn y 'Gynghrair Werdd'.  Rwyf yn falch o fod yn gweithio mewn sefydliad sydd â gwerthoedd o'r fath a theimlaf y bydd hyn heb os yn gweithredu fel sbardun o ran denu staff a myfyrwyr ardderchog, gan sicrhau llwyddiant pellach i'r Brifysgol."

Cafwyd marciau llawn ym meysydd:

  • Systemau Arolygu a Rheoli Amgylcheddol
  •  Cynaliadwyedd Staff

Hefyd cafodd y Brifysgol sgoriau uchel ym meysydd:

  • Polisi Amgylcheddol
  •  Ffynonellau Ynni
  •  Rheoli Carbon (ac yn ddiweddar mae'r Brifysgol wedi derbyn y fersiwn ddiweddaraf o ISO 14001 ac mae wedi cyhoeddi Cynlluniau Gweithredu Rheoli Carbon a Bioamrywiaeth newydd.)

Meddai Dr Heidi Smith, Pennaeth Cynaliadwyedd a Lles Staff y Brifysgol: "Rydym yn falch bod safle Prifysgol Abertawe wedi codi yng Nghynghrair Prifysgolion Pobl a'r Blaned am y bumed flwyddyn yn olynol. Mae hyn yn arwydd o'n hymagwedd arloesol at wreiddio cynaliadwyedd a lles ar draws y Brifysgol, a gwaith caled ein staff a'n myfyrwyr. Ni oedd y brifysgol gyntaf i ennill statws 'Cyfeillgar i Wenyn' eleni a hefyd dyfarnwyd Gwobr Arian Safon Iechyd Corfforaethol i ni gan Iechyd Cyhoeddus Cymru."

"Mae gan y Brifysgol lefelau uchel parhaus o ymgysylltiad staff a myfyrwyr a derbyniodd glod uchel ar gyfer ei rhaglen SWell yng Ngwobrau Prifysgolion y Guardian. Hefyd cawsom ein canmol yn fawr yn y Gwobrau Trafnidiaeth i Deithwyr diweddar, ac ar hyn o bryd rydym yn y rownd derfynol ar gyfer Gwobr Arweinyddion Cynaliadwyedd edie a Gwobrau Cynnal Cymru."

Mae'r canlyniadau ardderchog a gawsom yn y flwyddyn ddiwethaf yn arwydd o waith caled ein staff a'n myfyrwyr, ac maent wedi caniatáu i'r Brifysgol gynnal ei Gwobr Dosbarth Cyntaf.