Y Brifysgol yn ennill Gwobr Cyhoeddusrwydd Cronfeydd yr Undeb Ewropeaidd 2015 ar gyfer Campws newydd y Bae

Sylwer bod y dudalen hon wedi cael ei harchifo ac nid yw'n cael ei diweddaru mwyach.

Mae Prifysgol Abertawe wedi ennill Gwobr 'Ymgyrch Ar-lein/y Cyfryngau Digidol Orau' ar gyfer arfer gorau wrth roi cyhoeddusrwydd i brosiect a ariennir gan yr Undeb Ewropeaidd, am adeiladu ac agor ei champws gwyddoniaeth ac arloesi newydd gwerth £450miliwn, Campws y Bae.

EU Publicity AwardCyhoeddodd y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth, Jane Hutt, rhestr fer ac enillwyr Gwobrau Cyhoeddusrwydd Cronfeydd yr Undeb Ewropeaidd yn nigwyddiad gwybodaeth flynyddol Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO) yr wythnos ddiwethaf, a gynhaliwyd yn y Stadiwm Liberty, Abertawe.

Cyrhaeddodd y Brifysgol restr fer y Wobr 'Llun Gorau' hefyd, am y ddelwedd o waith adeiladu Campws y Bae.

Meddai'r Gweinidog Cyllid, Jane Hutt: “Mae cynyddu gwelededd cyfraniad cronfeydd yr Undeb Ewropeaidd at fywyd a gyrfa pobl a rhagolygon busnesau a chymunedau yn hanfodol.

“Rwy'n hynod falch o weld y gwaith da a wnaethpwyd a hoffwn longyfarch yr enillwyr a phawb a gyrhaeddodd y rhestr fer am eu cyflawniadau.”

EU Publicity Award 2Meddai Alison Parker, Rheolwr Marchnata Busnes Prifysgol Abertawe, a dderbyniodd y Wobr ar ran y Brifysgol: “Mae marchnata Campws Gwyddoniaeth ac Arloesi'r Bae gyda'n partneriaid wedi bod yn anrhydedd gwirioneddol.

“Mae cefnogaeth Llywodraeth Cymru, Swyddfa Cyllido Addysg Uwch Cymru a Banc Buddsoddi Ewrop, yn ogystal ag arian Llywodraeth y Deyrnas Unedig a buddsoddiadau preifat, wedi galluogi i'r Brifysgol gyflawni prosiect catalydd ar gyfer Bae Abertawe ar amser ac o fewn y gyllideb, gan greu campws gwirioneddol eithriadol i'r ardal, i Gymru a'r tu hwnt.”

Derbyniwyd cyfanswm o 75 o geisiadau gan sefydliadau ar draws pob sector. O'r rhain crëwyd rhestr fer o 11 sefydliad i'w cydnabod am gydymffurfio â gofynion arddangos logo arian yr Undeb Ewropeaidd a chyfeirio at arian yr Undeb Ewropeaidd, ac ar ben hynny dywedont stori am sut y gwnaeth arian hollbwysig yr Undeb Ewropeaidd wahaniaeth yn eu maes gwaith.