Siwgr: Y Gwirionedd Melys - Seicolegydd o Abertawe yn cael gwahoddiad i Ŵyl Gwyddoniaeth Cheltenham

Sylwer bod y dudalen hon wedi cael ei harchifo ac nid yw'n cael ei diweddaru mwyach.

Siwgr yw'r cythraul dietegol diweddaraf, ond a yw mor wael ag yr awgryma'r penawdau mewn gwirionedd? Faint yw gormod? Sut allwn wybod faint rydym yn ei fwyta ta beth?

Prof David BentonMae'r Athro David Benton o Adran Seicoleg Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd Prifysgol Abertawe wedi'i wahodd i fod ar banel arbenigol yn trafod y cwestiynau hyn mewn digwyddiad awr o hyd fis Mehefin fel rhan o Ŵyl Gwyddoniaeth Cheltenham eleni.

Bydd yr Athro Benton, sy'n arbenigo mewn astudio dylanwad maeth ar weithredu seicolegol, yn enwedig ar gof a hwyliau, yn ymuno â Catherine Collins, Prif Ddietegydd Ymddiriedolaeth GIG Ysbyty San Siôr; a'r Athro Graham MacGregor, Athro Meddygaeth Gardiofasgwlaidd yn Sefydliad Wolfson Prifysgol y Frenhines Mari yn Llundain, a Chadeirydd Action on Sugar; ar y panel i wahanu'r ffeithiau a'r ffuglen ac i drafod beth y dylid ei wneud ynghylch siwgr.

Cynhelir y digwyddiad o 1:30pm tan 2:30pm ar ddydd Gwener, 5 Mehefin yn Ystafell Pillar Neuadd y Dref, Cheltenham.

Cynhwyswyd ymchwil yr Athro Benton fel rhan o gyflwyniad Prifysgol Abertawe i Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 2014, a welodd y Brifysgol yn esgyn tabl y gynghrair i safle 26 yn y DU, gyda'r 'naid fwyaf ymhlith sefydliadau dwys-eu-hymchwil'.

Gallwch ddarllen rhagor am waith yr Athro Benton yn yr astudiaeth achos REF2014, The development of food items to benefit cognition and mood, yma.

Unwaith eto, mae Prifysgol Abertawe ymhlith Prif Gefnogwyr Gŵyl Wyddoniaeth Cheltenham The Times, yr ŵyl wyddoniaeth fwyaf ac uchaf ei pharch yn y DU, a gynhelir o ddydd Mawrth, 2 Mehefin tan ddydd Sul, 7 Mehefin.