Siwgr, cyffuriau hamdden, dyfrgwn, ac anifeiliaid pegynol cŵl iawn: Ymchwilwyr o Brifysgol Abertawe yng Ngŵyl Wyddoniaeth Cheltenham 2015

Sylwer bod y dudalen hon wedi cael ei harchifo ac nid yw'n cael ei diweddaru mwyach.

Bydd ymchwilwyr o Brifysgol Abertawe yn ymuno ag wynebau cyfarwydd gan gynnwys Lucy Cooke, cyflwynydd Talk to the Animals a Nature’s Boldest Thieves y BBC, Simon Watt, cyd-gyflwynydd Inside Natures Giants Sianel 4, a Chris van Tulleken, cyflwynydd Trust Me, I’m a Doctor y BBC, ar gyfer Gŵyl Wyddoniaeth Cheltenham y Times.

‌Unwaith eto mae’r Brifysgol yn un o brif gefnogwyr yr ŵyl wyddoniaeth hon, sef yr ŵyl fwyaf a mwyaf mawreddog o’i math yn y DU. Bydd yr ŵyl yn rhedeg o ddydd Mawrth, Mehefin 2 tan ddydd Sul, Mehefin 7,ac mae’r trefnwyr wedi dewis pedwar o’r meysydd ymchwil mwyaf arloesol a chyffrous yn y Brifysgol i’w cynnwys yn y rhaglen amrywiol o ddigwyddiadau, ar y pynciau mawr canlynol: dinosoriaid, y Bydysawd, Yn ôl i’r Dyfodol, a bywyd.  

Cyfarwyddwr gwadd yr ŵyl eleni fydd y naturiaethwr ac un o’r cyflwynwyr bywyd gwyllt mwyaf adnabyddus ar y teledu, Steve Backshall a bydd ymchwilwyr o Adran Seicoleg  y Brifysgol yng Ngholeg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd  a’r Adran Biowyddorau yn y Coleg Gwyddoniaeth  yn cymryd rhan.

Ddydd Gwener, Mehefin 5, bydd y Seicolegydd yr Athro David Benton yn cymryd rhan yn y sesiwn Sugar: The Sweet Truth, gyda dietegydd y GIG Catherine Collins, a’r Athro  Graham MacGregor, o Action on Sugar, sydd wedi’i hysbysebu yn rhaglen yr ŵyl fel digwyddiad y mae’n rhaid ei weld.

Bydd y seicolegydd yr Athro Andy Parrott yn cymryd rhan yn y sesiwn The Effects of Recreational Drugs, gyda chyflwynydd Trust Me, I’m a Doctor BBC2 a Medicine Men go Wild Sianel 4, Chris van Tulleken, a’r arbenigwr polisi cyffuriau Niamh Eastwood, hefyd ar ddydd Gwener, Mehefin 5.

Ddydd Sadwrn, Mehefin 6, bydd yr ecolegwr a’r arbenigwr Dyfrgwn Dr Dan Forman yn arddangos yr hyn sy’n gwneud y creaduriaid afon hyn mor ddiddorol.

Ac ar ddydd Sul, Mehefin 7, bydd y biolegydd dyfrol yr Athro Rory Wilson yn cymryd rhan yn y sesiwn Penguins, Narwhals and Other Really Cool Animals, ar y cyd â Lucy Cooke, sŵolegydd a gwneuthurwr ffilmiau National Geographic a chyflwynydd Nature’s Boldest Thieves/Talk to the Animals y BBC, a Simon Watt, biolegydd a chyd-gyflwynydd Inside Natures Giants Sianel 4.

Meddai’r Athro Richard B Davies, Is-ganghellor Prifysgol Abertawe: “Dangosodd canlyniadau Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014 fod Abertawe wedi cyflawni’i huchelgais i fod ymhlith y 30 o Brifysgolion ymchwil gorau – wedi iddi hedfan i fyny yn nhabl y gynghrair i’r 26ain lle yn y DU.  

"Fel un o brif gefnogwyr yr ŵyl eto eleni, rydym wrth ein boddau y gallwn rannu a dathlu peth o’n hymchwil safon fyd-eang, yn yr ŵyl wyddoniaeth safon fyd-eang hon.

“Mae cyfathrebu a lledaenu effaith a gwerth y gwaith rydym yn ei wneud yma yn Abertawe, mewn cydweithrediad â’n partneriaid byd-eang, yn hanfodol. Trwy gymryd rhan yn yr ŵyl eto eleni, gan amlygu meysddd seicoleg a’r biowyddorau, mae gennym lwyfan delfrydol i ymgysylltu â’r cyhoedd.

“Rydym yn falch bod ein hymchwilwyr yn cymryd rhan eleni ac edrychwn ymlaen at yr hyn sy’n addo bod yn flwyddyn gyffrous arall i Brifysgol Abertawe yng Ngŵyl Wyddoniaeth Cheltenham y Times.”

 ************************************

 Eleni bydd ymchwilwyr o Brifysgol Abertawe yn rhan o’r digwyddiadau canlynol:

 

 Prof David BentonDyddiad: Dydd Gwener, Mehefin 5

Amser: 1:30pm – 2:30pm

Lleoliad: Pillar Room, Neuadd y Dref

Y cythraul diweddaraf ym myd dieteg yw siwgr, ond a yw siwgr wir mor wael ag y mae’r penawdau yn awgrymu? Faint yw gormod?  Sut y gallwn wybod faint yr ydym yn ei fwyta beth bynnag? Bydd dietegydd y GIG Catherine Collins, a’r seicolegydd yr Athro David Benton o Brifysgol Abertawe a’r Athro Graham MacGregor, o Action on Sugar, yn gwahanu’r ffeithiau o’r ffuglen ac yn trafod yr hyn y dylid ei wneud yn y sesiwn hon.

  

 Dr Dan FormanDyddiad: Dydd Gwener, Mehefin 5

Amser: 6:30pm – 7:30pm

Lleoliad: Winton Crucible

Er bod torheulo, chwarae a dal pysgod yn swnio fel bywyd hawdd, mae llawer mwy i drigolion annwyl dyfrffyrdd Prydain. Yn y 1950au a’r 1960au, roedd dyfrgwn ar fin diflannu yn y DU, ond mewn blynyddoedd diweddar buont yn nofio yn ôl i Brydain. Bydd yr ecolegydd a’r arbenigwr dyfrgwn Dr Dan Forman, o Adran y Biowyddorau ym Mhrifysgol Abertawe, sy’n arwain y Prosiect Dyfrgwn Afordirol, yn dangos yr hyn sy’n gwneud y creaduriaid afon hyn mor ddiddorol.

 

 Prof Andy ParrottDyddiad: Dydd Sadwrn, Mehefin 6

Amser: 4:15pm – 5:15pm

Lleoliad: Theatr Helix

Beth yw gwir effeithiau defnyddio cyffuriau hamdden? Mae’r penawdau yn y cyfryngau’n llawn adroddiadau anghyson ynghylch defnyddio a chamddefnyddio sylweddau anghyfreithlon a’r effeithiau cysylltiedig.  Pan fyddwch yn cymryd cyffur anghyfreithlon, beth sydd wir yn digwydd i’ch corff a’ch ymennydd? Mae Dr Chris van Tulleken, cyflwynydd Trust Me, I’m a Doctor y BBC a chyd-gyflwynydd Medicine Men go Wild Sianel 4, a’r seicolegydd o Brifysgol Abertawe yr Athro Andy Parrott ac arbenigwr polisi cyffuriau Niamh Eastwood yn datgelu rhai o’r ffeithiau ynghylch cyffuriau a’u heffaith gorfforol, gymdeithasol a meddyliol. 

 

Penguins, Narwhals and Other Really Cool Animals (S145)

Dyddiad: Dydd Sul, Mehefin 7

Amser: 8:30pm – 9:30pm

Lleoliad: Winton Crucible

Wedi’u gorchuddio ag eira ac mewn tymereddau oerllyd drwy gydol y flwyddyn, mae Antarctica a’r Arctig yn ymddangos yn hollol ddigroeso: ond mae llawer o anifeiliaid yn ffynnu yno ac yn y moroedd rhewllyd amgylchynol. Mae’r sŵolegydd Lucy Cooke, biolegydd dyfrol yr Athro  Rory Wilson o Brifysgol Abertawe, a biolegydd a chyd-gyflwynyd Inside Natures Giants Sianel 4, Simon Watt, yn trafod chwech o anifeiliaid cŵl dros ben — o bengwiniaid  i forloi, i forfilod ungorn ac elcod ac eirth gwynion ac walrysod — sy’n byw yn y twndrâu pegynol.