Seminarau Sefydliad Hywel Dda ar Gyfreithiau Iaith a Hawliau Iaith

Sylwer bod y dudalen hon wedi cael ei harchifo ac nid yw'n cael ei diweddaru mwyach.

Yr Athro Michel Doucet Q.C. yfarwyddwr, Arsyllfa Rhyngwladol ar Hawliau Iaith, Prifysgol Moncton, Brunswick Newydd. "Cyfreithiau Iaith ym Mrunswick Newydd a Chanada"

Dydd Mawrth, 14 Ebrill 2015 am 2pm

 

Ystafell Gynhadledda, Adeliad Richard Price, Prifysgol Abertawe

 

Croeso i bawb

 

Am ragor o fanylion, ffoniwch: 01792 513229

neu ebost: r.g.parry@swansea.ac.uk

Cynhelir y seminar hwn yn Saesneg.

 

(This seminar will be held in English.)