Prifysgol Abertawe yn croesawu Ysgrifennydd Gwladol Cymru i Gampws y Bae

Sylwer bod y dudalen hon wedi cael ei harchifo ac nid yw'n cael ei diweddaru mwyach.

Heddiw, (dydd Iau, 15 Ionawr), ymwelodd Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Stephen Crabb â safle Campws y Bae Prifysgol Abertawe i weld sut mae’r safle, sy’n werth £450 miliwn, yn datblygu. Mae’r gwaith adeiladu yn mynd rhagddo'n amserol i allu croesawu’r myfyrwyr cyntaf yno ym mis Medi 2015.

Secretary of State for Wales Bay Campus visit

Mae St. Modwen, arbenigwr adfywio blaenllaw y DU, yn datblygu’r campws sy’n werth £450miliwn gyda’r cwmni adeiladwaith VINCI Construction UK, ynghyd â chontractwr fframwaith y Brifysgol, Leadbitter, un o gwmnïau Bouygues UK.

Croesawyd Mr Crabb i'r safle gan yr Is-ganghellor, Yr Athro Richard B. Davies, a’r Athro Iwan Davies, Dirprwy Is-ganghellor, sydd yn arwain y datblygiad.

Cafodd yr ymwelwyr daith o adeiladau Camps y Bae, sy’n cynnwys adeiladau modern yr Adran Beirianneg, Yr Ysgol Reolaeth, a’r Neuadd Fawr sy’n cynnig golygfeydd godidog dros Fae Abertawe. Pan fydd y Campws wedi agor, bydd y Neuadd Fawr yn cael ei defnyddio i gynnal darlithoedd i fyfyrwyr, cynadleddau, a digwyddiadau mawr eraill y bydd modd i staff a’r cyhoedd eu mwynhau.

Yn dilyn yr ymweliad, meddai Ysgrifennydd Gwladol Cymru: “Mae Campws y Bae yn dangos uchelgais Prifysgol Abertawe i gystadlu â rhai o sefydliadau mwyaf blaenllaw'r byd, gan ddenu myfyrwyr o bob cwr o'r DU tra hefyd yn cadw'r talent academaidd gorau yma yng Nghymru.

“Rydym yn gwybod bod llwyddiant yn yr 21ain ganrif yn ddibynnol areconomïau sy'n gallu harneisio arloesedd a gwybodaeth. Mae prifysgolion o'r radd flaenaf yn hanfodol er mwyn cyflawni hynny, ac mae eu cefnogi yn rhan o'n cynllun economaidd hirdymor.

“Rwyf yn hyderus y bydd Prifysgol Abertawe yn cynorthwyo pobl ifanc i feithrin y sgiliau sydd angen arnynt i lwyddo a gyrru busnesau'r dyfodol".

Meddai’r Athro Richard B. Davies, Is-ganghellor Prifysgol Abertawe: “Mae Campws y Bae wedi cael ei gydnabod fel un o brosiectau economi gwybodaeth mwyaf blaenllaw Ewrop, a dangosodd canlyniadau Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) a gyhoeddwyd ym mis  Rhagfyr, mai Prifysgol Abertawe gyflawnodd y naid fwyaf ar y tabl cynghrair o holl brifysgolion ymchwil-ddwys y DU.

“Barnwyd bod 90% o waith ymchwil Abertawe yn rhagorol yn rhyngwladol o ran ei effaith, gan arddangos ein cyfraniad i'r rhanbarth, economi Cymru, ac yn rhyngwladol.

“Roeddem yn falch iawn o groesawu Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Stephen Crabb, i Gampws y Bae heddiw er mwyn iddo allu gweld y cyfleusterau o ansawdd uchel a fydd yn cael eu mwynhau gan fyfyrwyr, staff, a'n partneriaid diwydiannol.

“Rydym hefyd yn awyddus i rannu’n disgwyliadau o’r pethau gwell sydd i ddod wrth i ni baratoi i agor y Campws ym mis Medi 2015. Mae datblygiad Campws y Bae, yn ogystal â’r datblygiadau a’r gwaith adnewyddu ar ein Campws Parc Singleton yn caniatáu i Abertawe i gymryd camau pellach yn y dyfodol, gan ddod â ni yn nes at wireddu ein huchelgais o ddod yn y 200 uchaf o brifysgolion byd-eang”.

Yn dilyn y daith o’r campws, anerchodd Mr Crabb gyfarfod Clwb Busnes Bae Abertawe, a drefnwyd mewn cydweithrediad â’r Brifysgol ar safle Campws y Bae, a fynychwyd gan tua 20 o fusnesau lleol a gafodd daith o’r campws hefyd.