Mis i fynd tan agoriad Campws y Bae!

Sylwer bod y dudalen hon wedi cael ei harchifo ac nid yw'n cael ei diweddaru mwyach.

Dim ond mis sydd i fynd tan agoriad campws newydd Prifysgol Abertawe, Campws y Bae. Bydd y campws, sy’n werth £450 miliwn, yn croesawu myfyrwyr blwyddyn gyntaf newydd a myfyrwyr sy'n dychwelyd ar gyfer y flwyddyn academaidd 2015-2016.

Engineering Central street entrance with reflection of Tower Information CeMae Campws y Bae, sy’n cael ei ddatblygu gan St. Modwen, arbenigwyr adfywio mwyaf blaenllaw’r Deyrnas Gyfunol, wedi cael ei adeiladu mewn ychydig dros ddwy flynedd.

Mae gwireddu'r datblygiad trawsnewidiol hwn, sydd wedi cael ei chydnabod yn eang fel un o brosiectau economi wybodaeth mwyaf blaenllaw Ewrop, wedi creu 7,000 o swyddi, a dyfarnwyd 170 o gontractau i fusnesau lleol.

Mae hefyd wedi cynnwys un o'r prosiectau symud mwyaf yng Nghymru, wrth adleoli’r Coleg Peirianneg a’r Ysgol Reolaeth o Gampws Parc Singleton i Gampws y Bae, sy'n cynnig adnoddau addysgu, busnes, ac ymchwil o’r radd flaenaf i staff a myfyrwyr.

Bydd myfyrwyr yn symud mewn i’r neuaddau preswyl ar ddydd Gwener, 18 Medi, a bydd y campws yn agor yn swyddogol ar ddydd Llun, 21 Medi.

Lle croesawgar a bywiog

Bydd Campws y Bae yn gartref i 5,000 o fyfyrwyr a dros 1,000 o staff. Bydd hefyd yn lle croesawgar a bywiog i ymwelwyr, gyda chaffis, bariau a bwytyau, heb anghofio'r ffaith bydd y Campws yn cynnig mynediad uniongyrchol at draeth a'i bromenâd ei hunan ar lan y môr.

‌Mae Campws y Bae hefyd yn cael ei gyfoethogi gan y cynllun a’r sgwariau cyhoeddus, y mannau agored a’r iardiau wedi’u tirlunio, gan ddefnyddio cymaint o rywogaethau lleol ac amrywiaeth o rywogaethau â phosibl er mwyn sicrhau bod dail yn tyfu trwy gydol y flwyddyn.

Bydd amwynderau’r campws yn cael eu hagor yn raddol, er enghraifft, banc, archfarchnad Tesco Express, cyfleusterau chwaraeon bydd yn agor yn y gwanwyn, a 545 o ystafelloedd ychwanegol i fyfyrwyr ym mis Ionawr 2016.

Ar ddydd Sadwrn, 10 Hydref, cynhelir Diwrnod Agored i Israddedigion ar Gampws y Bae, a bydd gan y gymuned leol, busnesau lleol, teulu a ffrindiau myfyrwyr, a’r cyhoedd gyfle i ymweld â’r safle.

'Datblygiad ysblennydd'

Meddai’r Athro Richard B. Davies, Is-ganghellor y Brifysgol: “Rydym yn aros yn eiddgar tan agoriad ein datblygiad ysblennydd, Campws y Bae, sydd wedi cael ei gyflawni ochr yn ochr â Champws Parc Singleton sydd wedi’i hadnewyddu a’i thrawsnewid.

“Mae llawer o staff y Coleg Peirianneg a’r Ysgol Reolaeth eisoes wedi, neu yn y broses, o symud i'w cartref newydd. Ond bydd Campws y Bae yn dod yn fyw pan fydd y myfyrwyr yn cyrraedd fis nesaf.

“Mae Campws y Bae ymhlith prosiectau mwyaf uchelgeisiol y sector addysg uwch yn y Deyrnas Gyfunol, a daw hyn ar ddechrau cyfnod newydd a statws newydd i Brifysgol Abertawe wrth i ni barhau i godi i’r entrychion.

“Mae’n gyfnod hynod gyffrous, a gobeithiwn y byddwch yn ymuno â ni ar ddydd Sadwrn, 10 Hydref, i ymweld â Champws y Bae ac i ddysgu mwy am sut y bydd y datblygiad hwn o fudd i'r Brifysgol, y ddinas, a rhanbarth ehangach Bae Abertawe ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol."