Mae’r chwiliad ymlaen ar gyfer cenhedlaeth newydd o gyfathrebwyr gwyddoniaeth

Sylwer bod y dudalen hon wedi cael ei harchifo ac nid yw'n cael ei diweddaru mwyach.

Sut y mae sbectol 3D yn gweithio? Pam fod gan ddynion ddidennau? Pam fod gwisgo coch yn fantais mewn chwaraeon? A yw ynni niwclear yn dda neu’n ddrwg? Sut y mae bresych yn cadw’n gynnes yn y gaeaf? Mae cystadleuaeth fawr bellach ymlaen yng Nghymru a De-orllewin Lloegr i ddod o hyd i bobl a all ateb cwestiynau o’r fath er mwyn dod o hyd i’r llais gorau newydd mewn cyfathrebu gwyddoniaeth.

FameLab logoMae Prifysgol Abertawe, Gŵyl Wyddoniaeth Caerdydd a Gŵyl Cheltenham yn trefnu cystadlaethau FameLab rhanbarthol, sef cystadleuaeth fwyaf y DU i ddarganfod talent newydd i ennyn diddordeb y cyhoedd mewn Gwyddoniaeth a Pheirianneg, yn Abertawe, Caerdydd a Bryste.

Tri munud yn unig fydd gan y cystadleuwyr i hyrwyddo cysyniad ym maes gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg neu fathemateg i’r panel o feirniaid, a fydd yn asesu cyflwyniadau’r rhai hynny sy’n cyrraedd y rownd derfynol ar sail tair nodwedd: cynnwys, eglurdeb a charisma. 

Mae’r gystadleuaeth ar agor i unrhyw un dros 21 sy’n gweithio ar hyn o bryd ym maes gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg, neu fathemateg sy’n gallu esbonio cysyniad gwyddonol neu beirianegol mewn ffordd ddeniadol i bobl nad ydynt yn wyddonwyr.

 FameLab Flyer

Dylai cystadleuwyr gofrestru am y cystadlaethau rhanbarthol a fydd fel a ganlyn:

Bryste -  Watershed (Waterside 3), dydd Mercher 10 Rhagfyr 2014, 6.30 - 9pm

Caerdydd –   Gwdihw Cafe Bar, dydd Iau 15 Ionawr 2015, 7.30pm

Abertawe – Canolfan Dylan Thomas , dydd Mercher 28 Ionawr 2015, 7.30pm yn rhan o Gaffi Gwyddoniaeth Abertawe

Yna bydd enillwyr y rhain yn brwydro am le yn y Cystadlaethau Rhanbarthol Terfynol yn Nigwyddiad Techniquest Gyda’r Hwyr yng Nghaerdydd ar ddydd Iau 26ain Chwefror 2015 a bydd enillydd y rownd hon yn cael y cyfle i gymryd rhan mewn Dosbarth Meistr am benwythnos a arweinir gan arbenigwyr ym maes sgiliau cyfathrebu a’r cyfryngau, cyn cystadlu am deitl Pencampwr FameLab y DU yn y Gystadleuaeth Derfynol Genedlaethol ar 22 Ebrill 2015 yn Theatr Bloomsbury yn Llundain.

Bydd yr unigolyn ffodus sy’n ennill FameLab y DU wedyn yn cael y cyfle i ennill £1,750 i ddatblygu’i yrfa. Bydd yr enillydd hefyd yn mynd ymlaen i gystadlu yn y Gystadleuaeth Derfynol Ryngwladol yng Ngŵyl Wyddoniaeth Cheltenham ar 2-7 Mehefin 2015.

Meddai un o feirniaid FameLab, Dr Richard Johnston o Brifysgol Abertawe: “Yn ogystal â mynd i’r afael a heriau gwyddonol mawr, mae’n hollbwysig bod y genhedlaeth nesaf o wyddonwyr yn cyfathrebu’r hyn y maent yn ei wneud i’r gymuned anwyddonol ehangach.  Rydym yn gobeithio denu gwyddonwyr, peirianwyr a mathemategwyr o bob disgyblaeth i gystadlu ac yn gobeithio y byddwn yn dod o hyd i gyfathrebwyr gwyddonol gwych y dyfodol trwy FameLab yng Nghymru a De-orllewin Lloegr.’

Meddai Jamie Gallagher, cyn-gystadleuwr FameLab “Mae Famelab yn llawer mwy na chystadleuaeth yn unig ac mae’n para llawer hirach na’r cyflwyniad tri munud yn unig. Mae’n gystadleuaeth o fri ac mae llawer o gyn-fyfyrwyr wedi mynd ymlaen i gael gyrfaoedd gwych ac maent oll yn anwylo’r profiad a gawsant drwy Famelab. Mae’r bobl sy’n ymwneud â’r gystadleuaeth yn wych, gyda llawer o wahanol gefndiroedd a phrofiadau ac mae pawb yn fodlon rhannu. Mae’n brofiad ardderchog!”