ITWales [TG Cymru] IWD 2015 – Uchafbwyntiau, Rhwystrau ac Ysbrydoliaethau

Sylwer bod y dudalen hon wedi cael ei harchifo ac nid yw'n cael ei diweddaru mwyach.

Fe wnaeth ITWales [TG Cymru], y sefydliad ambarél ar gyfer prosiectau Cyfrifiadureg ym Mhrifysgol Abertawe, gynnal ei ddathliad blynyddol o Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod nos Iau ddiwethaf yn Stadiwm Liberty.

Julie JamesNododd y noson 15 mlynedd o'r digwyddiad blaenllaw hwn sy'n dathlu gwaith menywod ym maes TG Cymru.  Fe'i mynychwyd gan fwy na 110 o bobl o bob rhan o sectorau busnes ac addysg y cymuned TG yng Nghymru.

Roedd Julie James, Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg Llywodraeth Cymru yn un o bedwar prif siaradwr yn y digwyddiad a anelwyd at ysbrydoli mwy o fenywod i ddilyn gyrfaoedd yn y diwydiant Technoleg yng Nghymru.

Datganodd y Dirprwy Weinidog: "Rhaid inni gael y neges allan. Mae Technoleg yn yrfa mor werthfawr i ferched a bechgyn fel ei gilydd.  Rhaid inni gydweithio er mwyn torri'r rhwystrau hyn i lawr."

Fe wnaeth Dr Matt Roach, Rheolwr Gwasanaethau Busnes gyda Chynghrair Meddalwedd Cymru gyflwyno'r noson. Cychwynnodd gydag araith yn amlygu dadleuon cymhellol dros yr hyn mae'n teimlo allai fod yn gyfrifol am beri i fenywod a merched ifanc benderfynu yn erbyn dilyn Gyrfaoedd cysylltiedig â Chyfrifiadureg. Roedd ei gyflwyniad yn dadlau na ddylent ganolbwyntio ar y gwahaniaethau rhwng dynion a menywod ond ar gydnabod bod y gwahaniaeth yn ddibwys mewn gwirionedd, a'r realiti yw ein bod ni'n fwy tebyg nag ydym yn wahano.

Roedd y prif siaradwyr yn cynnwys Emma Coles (CEO JiJiKiki and Adlet), Victoria Kania (CEO a Chyfarwyddwraig Bell IT) a Dawn Lyle (CEO y cwmni dylunio 3D iCreate sydd wedi ennill sawl gwobr).  Siaradodd y tair siaradwraig am deithiau eu gyrfaoedd, eu huchafbwyntiau, y rhwystrau maent wedi'u gorchfygu a'u hysbrydoliaethau. 

Dr Neal HarmanTerfynodd Dr Neal Harman, Cyfarwyddwr Cynghrair Meddalwedd Cymru: "Mae'r digwyddiad blynyddol hwn yn ein hysbrydoli a'n herio i weithio tuag at ddyfodol lle mae gan fenywod le cyfartal ym maes technoleg; dyfodol lle nad ydym yn colli doniau ac egni bron i hanner y boblogaeth, ac un sy'n lle tecach a gwell i fyw ynddo.”

Trowch at ficrowefan newydd ITWales [TG Cymru] i gael rhagor o wybodaeth ynghylch y rhaglen yn www.swan.ac.uk/itwales.


Erthygl gan Chris Rees - Arweinydd y Tîm Cyfathrebu - Cynghrair Meddalwedd Cymru