Gyrfaoedd Gwyddonol Cyffroes.

Sylwer bod y dudalen hon wedi cael ei harchifo ac nid yw'n cael ei diweddaru mwyach.

Dewch i ddysgu am ein cyrsiau israddedig yng Ngholeg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd, Prifysgol Abertawe.

Fel Cynrychiolwr Gyrfaoedd, hoffem eich gwahodd i fynychu ein digwyddiad - Gyrfaoedd Gwyddonol Cyffroes.

Cynhelir ein digwyddiad ar ddydd Gwener 1af o Fai 2015 yn ein campws ym Mharc Dewi Sant, Caerfyrddin. Bydd cyfle i chi ddysgu am ein hystod lawn o raglenni ac unrhyw newidiadau diweddar sydd wedi cael eu gwneud.

Amser: 9yb - 3.30yh

Bydd cinio ar gael

Ceir agenda am y dydd yma:

9.00 Cofrestru

9.30 Croeso

9:40 Gofal Iechyd a Chymdeithasol

10.05 Bydwreigiaeth

10.30 Gwyddor Gofal Iechyd

(Clywedeg, Cardioleg, Meddygaeth Niwclear/Radiotherapi,

Respiradol a Chwsg)

11.10 Coffi

11.20 Osteopatheg

11.45 Seicoleg

12.10 Gwyddor Barafeddygol

12.35 Gwaith Cymdeithasol

13.00 Cinio – Cyfle i weld yr ystafell nyrsio ymarferol

13.40 Nyrsio

14.20 Polisi Cymdeithasol

14.45 Y Gwyddorau Meddygol a’r Dyniaethau

15.10 Cwestiynau a chau