Digwyddiad Darlith Gyhoeddus- Uncovering Historic Welsh Gardens: Some Archaeological Perspectives

Sylwer bod y dudalen hon wedi cael ei harchifo ac nid yw'n cael ei diweddaru mwyach.

5 Mehefin 2015. 4pm – 6pm

Dr Ann Benson

Ysgolhaig Annibynnol 

‘Garden Historian as Polymath: Discovering the Lost Gardens of the Dukes of Beaufort’

 

Ms Elisabeth Whittle

Ysgolhaig Annibynnol, Cadw yn flaenorol: 

‘The Tudor and Jacobean Gardens of Raglan Castle: Survey, Archaeology and Interpretation’

 

Darlithfa Wallace, Adeilad Wallace, Prifysgol Abertawe.

 

Croeso i bawb. Mynediad am ddim.

 

Trefnwyd gan y Ganolfan ar gyfer Ymchwil Canoloesol a Chyfnod Modern Cynnar (MEMO) fel rhan o’i 9fed Symposiwm Blynyddol ar Lan y Môr).