Cyhoeddi beirniaid Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas 2016

Sylwer bod y dudalen hon wedi cael ei harchifo ac nid yw'n cael ei diweddaru mwyach.

Cyhoeddwyd heddiw bod awduron adnabyddus, beirdd, hanesydd a chyfarwyddwr theatr a ffilm ymhlith panel beirniadu Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas 2016, a noddir gan Brifysgol Abertawe,

Lansiwyd Gwobr flynyddol Ryngwladol Dylan Thomas yn 2006 ac mae'n un o'r gwobrau sydd â’r bri mwyaf i ysgrifenwyr ifanc. Mae wedi'i hanelu at hybu dawn greadigol amrwd ledled y byd. Mae'n dathlu ac yn meithrin rhagoriaeth lenyddol ryngwladol.

Caiff y Wobr gwerth £30,000 ei dyfarnu i'r gwaith llenyddol gorau sydd wedi'i gyhoeddi neu ei gynhyrchu yn Saesneg, wedi’i ysgrifennu gan awdur 39 oed neu iau.

Mae cyn–enillwyr y gystadleuaeth wedi dod o Gymru, Lloegr, UDA a Fietnam, gan gynnwys: Joshua Ferris (To Rise Again at a Decent Hour); Claire Vaye Watkins (Battleborn); Maggie Shipstead (Seating Arrangements); a Rachel Trezise (Fresh Apples).‌

Mae panel beirniadu Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas 2016 yn cynnwys:

  • Sarah Hall; awdures pum nofel a chasgliad o straeon byrion; enillydd Gwobr Portico ar gyfer Ffuglen a Gwobr Edge Hill ar gyfer stori fer.
  • Yr Athro Kurt Heinzelman: bardd, cyfieithydd ac ysgolhaig; Athro ym Mhrifysgol Tecsas, Austin.
  • Phyllida Lloyd CBE: cyfarwyddwraig arobryn i'r llwyfan a'r sgrîn. Ymhlith ei gwaith y mae Mamma Mia! a The Iron Lady. 
  • Kamila Shamsie: awdures chwe nofel sydd wedi'u cyfieithu i fwy na 25 o ieithoedd, gan gynnwys A God in Every Stone (rhestr fer Gwobr Bailey am Ffuglen gan Fenywod) a Burnt Shadows (rhestr fer Gwobr Ffuglen Orange).
  • Yr Athro Owen Sheers: nofelydd, bardd, dramodydd ac Athro Creadigrwydd ym Mhrifysgol Abertawe.
  • Yr Athro Dai Smith (cadeirydd y panel): hanesydd ac awdur o fri ym maes celf a llenyddiaeth Cymru. Bu'n Ddirprwy Is-ganghellor Prifysgol Morgannwg rhwng 2001 a 2005 ac, ar hyn o bryd, ef yw Athro Raymond Williams Hanes Diwylliannol Cymru ym Mhrifysgol Abertawe.

Meddai Peter Stead, Sylfaenydd a Llywydd Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas:

“Mae’r Wobr bob amser yn derbyn ymateb brwd gan rheiny a wahoddir i farnu’r ceisiadau. Nid yw'n dasg hawdd i asesu rhyddiaith, barddoniaeth a dramâu a ysgrifennwyd gan awduron ifanc o gynifer o gefndiroedd diwylliannol a gwleidyddol gwahanol. Braint yw cael panel rhyngwladol sydd mor dalentog yn eu meysydd.”

Meddai’r Athro John Spurr, Pennaeth Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau ym Mhrifysgol Abertawe:  

“Mae’r Brifysgol yn falch iawn o’i berthynas gyda’r Wobr. Rydym yn anelu at wneud yr un pethau – sef meithrin talent, dathlu creadigrwydd  a chyflawni rhagoriaeth ryngwladol.”

Cyhoeddir enw enillydd Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas 2016 yn Abertawe ar 14 Mai 2016. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 2 Tachwedd 2015.

Joshua Ferris Yn y llun: Joshua Ferris, enillydd 2015.