Cyfle Cyntaf i Weld Car Uwchsonig BLOODHOUND

Sylwer bod y dudalen hon wedi cael ei harchifo ac nid yw'n cael ei diweddaru mwyach.

Bydd y Car Uwchsonig BLOODHOUND yn cael ei ddatgelu am y tro cyntaf yn East Wintergarden, Carnary Wharf yn Llundain ddydd Iau, 24 Medi cyn cael ei arddangos i'r cyhoedd ddydd Gwener, 25 Medi a dydd Sadwrn, 26 Medi.

BLOODHOUND SSC EXPO imagePrif gyfraniad Prifysgol Abertawe at y fenter i gyrraedd cyflymder ar dir o 1,000 mya (1,609km yr awr) fu ei harbenigedd mewn Ymchwil Deinameg Hylifau Gyfrifiadurol, gydag ymchwilwyr o Goleg Peirianneg Abertawe'n gweithio fel rhan o dîm dylunio aerodynameg y car uwchsonig.

Meddai Dr Ben Evans, Darlithydd mewn Peirianneg Awyrofod ac aelod o dîm dylunio'r car uwchsonig BLOODHOUND: "Mae arddangosfa BLOODHOUND SSC yn garreg filltir bwysig i'r prosiect, sydd wedi cymryd cam bras tuag at wireddu ei amcan o gyflawni cyflymder ar dir  o 1,000 mya ar ôl saith mlynedd o ddylunio a mwy na blwyddyn o waith adeiladu.

"Mae'r prosiect yn dechrau ei gam olaf a mwyaf cyffrous, ac mae Coleg Peirianneg Prifysgol Abertawe wedi gwneud cyfraniad hollbwysig at lwyddiant y prosiect hyd yn hyn, drwy fod yn ddarparwr technoleg allweddol o ddyddiau cynnar y cysyniad yn ôl yn 2007.

"Mae peirianwyr yn Abertawe wedi bod yn gweithio'n agos gyda pheirianwyr BLOODHOUND, Rolls-Royce a Rolex i ddatblygu dyluniad y cerbyd a byddwn yn gwybod cyn bo hir pa mor fanwl gywir mae ein galluoedd Deinameg Hylif Gyfrifiannol wedi bod wrth ragfynegi perfformiad aerodynamig y car.

"Rydym yn edrych ymlaen at arddangos y car cyn profi'r systemau a'r treial 200mya sydd i'w gynnal yn Aerohub Newquay yng Nghernyw, ac yna'r profion ar gyflymder uchel a'r ymgais i dorri record cyflymder ar dir y byd yn Hakskeen Pan ym mhenrhyn gogleddol De Affrica yn 2016."

Caiff y cerbyd rasio sydd ag egni marchnerth 135,000 yn cael ei gyflwyno yn y ffurfwedd a fydd ganddo ar gyfer yr ymgais i dorri record cyflymder ar dir y byd, ond heb y corff carbon ar un ochr, er mwyn dangos peirianwaith mewnol y car.

Bydd ymwelwyr yn gweld bod 98% o'r car wedi'i gwblhau, gan gynnwys yr injan jet Rolls-Royce EJ200 a fydd gan BLOODHOUND wrth iddo geisio cyrraedd 800mya yn 2016, yn ogystal â'r injan tra-chywasgedig Jaguar V8 a ddefnyddir i bwmpio ocsideiddiwr i mewn i'r roced.

Bydd y siasi cywrain o ffibr carbon, dur ac aloi i'w weld, ynghyd â sgerbwd mewnol cymhleth asgell gefn enfawr BLOODHOUND. Bydd y cyhoedd hefyd yn gallu gweld sedd y gyrrwr wedi'i gwblhau - swyddfa uwchsonig y gyrrwr, Andy Green - a gweld y lluniau cyntaf gan gamerâu mewnol y car.

Bydd ymwelwyr yn gallu mwynhau efelychwr gyrru Castrol EDGE  a Jaguar BLOODHOUND a phrofiad realiti rhithwir Castrol EDGE. Bydd cyfle i weld cerbydau'r tîm cefnogi hefyd, gan gynnwys cerbydau ymateb cyflym Jaguar a adeiladwyd i’r diben, gan gwblhau arddangosfa wefreiddiol o beirianneg arloesol.

Bydd aelodau tîm BLOODHOUND wrth law drwy gydol yr arddangosfa hefyd i gwrdd â'r cyhoedd a darparu'r holl wybodaeth am yr antur beirianegol hon.

Meddai Cyfarwyddwr y Prosiect, Richard Noble; "Mae diddordeb y cyhoedd yn BLOODHOUND yn anhygoel a does gennym ddim digon o le yn ein Canolfan Dechnegol ym Mryste i fodloni'r galw.

"Gwnaethom sylweddoli bod gennym gyfle unigryw i ddangos y car cyn i'w crwyn ffibr carbon a thitaniwm gael eu gosod, fel y gall pobl weld y peirianwaith anhygoel y tu mewn.

"Diolch i gefnogaeth hael ein partneriaid, rydym yn gallu dod â BLOODHOUND i Lundain a'i arddangos i'r cyhoedd.

"Bydd yn gyfle hefyd i ni rannu ein cynlluniau i dorri'r record yn 2016 a chyhoeddi rhai partneriaethau cyffrous newydd. Mae nifer o sefydliadau rhyngwladol yn trafod cynigion noddi â ni ac rydym yn gobeithio datblygu'r trafodaethau hyn yn ystod ein Harddangosfa BLOODHOUND.

"Gyda'r car bron yn gyflawn, mae ein hymdrechion codi arian bellach yn canolbwyntio ar gyrraedd De Affrica a gosod record newydd yn 2016."

Arddangosfa Car Uwchsonig BLOODHOUND - Gwybodaeth i Ymwelwyr 

  • Lleoliad:
    East Wintergarden, 43 Bank Street Canary Wharf, Llundain E14 5NX 
  • Amserau:

Dydd Iau, 24 Medi - Rhagarddangosfa i'r cyfryngau 9am - 5pm

Dydd Gwener, 25 Medi - Arddangosfa ar agor i'r cyhoedd, 9am - 5pm

Dydd Sadwrn, 26 Medi - Arddangosfa ar agor i'r cyhoedd, 9am - 5pm 

  • Gwybodaeth am Deithio:

Yr orsaf diwb agosaf: Canary Wharf (Llinell Jubilee)

DLR agosaf: Heron Quays

Llwybrau bws: D7 a D8 

  • Mynediad:

Mae Arddangosfa BLOODHOUND yn rhad ac am ddim a cheir mynediad â blaenoriaeth drwy docyn ar gyfer cyfnod amser penodol.