Angen cyfranogwyr ar gyfer astudiaeth chwarae babanod

Sylwer bod y dudalen hon wedi cael ei harchifo ac nid yw'n cael ei diweddaru mwyach.

Mae ymchwilwyr o Brifysgol Abertawe yn chwilio am fabanod 5-7 mis oed i gymryd rhan mewn astudiaeth newydd sy'n edrych ar gyfnodau cynnar chwarae â theganau.

Baby with toysBydd y rhieni yn aros gyda'u plant drwy gydol y sesiwn chwarae yng Ngholeg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd y Brifysgol ar Gampws Parc Singleton.

Bydd y sesiwn chwarae yn para oddeutu awr, a gellir ei threfnu pan fo'n gyfleus i'r rhiant a'r plentyn. Arweinir y sesiwn gan ymchwilydd o Grŵp Ymchwil Cyfnod Oes a Datblygu'r Adran Seicoleg.

Rhoir £10 i'r cyfranogwyr i dalu am gostau teithio i'r Brifysgol.

Ar ddiwedd yr astudiaeth bydd yr ymchwilwyr yn rhannu'r darganfyddiadau â'r rhieni sydd am wybod y canlyniadau ac yn darparu copïau o unrhyw gyhoeddiadau.