Amserlen newydd ar gyfer rhwydwaith bysiau Prifysgol

Sylwer bod y dudalen hon wedi cael ei harchifo ac nid yw'n cael ei diweddaru mwyach.

Bydd amserlen newydd ar gyfer rhwydwaith Bws y Brifysgol yn dod i rym o’r 3ydd Ionawr 2016.

Uni bus

Bydd yr amserlen newydd yn gweld lefelau a theithiau gwasanaeth presennol yn cael eu diwygio gydag amseroedd wedi’u hadolygu i wella prydlondeb ac effeithlonrwydd i holl ddefnyddwyr.