Ail lwyddiant rhestr fer ar gyfer myfyriwr Bydwreigiaeth, Annmarie

Sylwer bod y dudalen hon wedi cael ei harchifo ac nid yw'n cael ei diweddaru mwyach.

Mae myfyriwr Bydwreigiaeth yng Ngholeg Gwyddorau Dynol ac Iechyd Prifysgol Abertawe wedi llwyddo i gael ei chynnwys ar restr fer ail wobr bwysig ym maes bydwreigiaeth.

Annmarie ThomasMae Annmarie Thomas, myfyriwr 34 oed o Gefn Gribwr, Pen-y-bont ar Ogwr sydd yn y drydedd flwyddyn, wedi cyrraedd rhestr fer 'Myfyrwyr Bydwreigiaeth Rhagorol' Ymddiriedolaeth Nyrsio Edith Cavellychydig wythnosau yn unig ar ôl cael ei chynnwys ar restr ferGwobrau Bydwreigiaeth Blynyddol Coleg Bydwreigiaeth Brenhinol yn y categori Myfyriwr Bydwreigiaeth.

Cafodd Annmarie ei chymell gan ei darlithwyr i gyflwyno cais am y wobr sy'n agored i fyfyrwyr bydwreigiaeth ac sy'n cydnabod brwdfrydedd ac ymrwymiad i wella profiad rhoi genedigaeth ar gyfer pawb maent yn ymwneud â nhw.

Meddai Annmarie a sefydlodd Gymdeithas Bydwreigiaeth y Brifysgol, “Mae'n anodd credu bod hyn i gyd yn digwydd i mi.  Dwi ddim yn teimlo'n deilwng ond rwy'n gwerthfawrogi'n fawr cael fy nghydnabod am fy ngwaith ym maes hyfforddi bydwragedd.

“Roedd y bobl eraill ar restr fer y gwobrau hyn yn rhai dawnus iawn ac mae'n anrhydedd mawr cael fy nghynnwys mewn gr┼Áp mor ysbrydolus.

“Mae pawb yn adran bydwreigiaeth Abertawe'n gyfrifol am y cyflawniad hwn, maen nhw wedi rhoi cefnogaeth anhygoel i mi ddatblygu fel myfyriwr bydwreigiaeth.  "Byddaf yn ddiolchgar am byth i'r tîm am fy ngalluogi i gael y cyfleoedd hyn."

Bydd Annmarie'n teithio i Lundain ar 12 Chwefror am ei chyfweliad ar gyfer Gwobrau Ymddiriedolaeth Nyrsio Edith Cavell, cyn i enwau'r enillwyr gael eu cyhoeddi mewn seremoni ar 1 Ebrill.

Caiff enillwyr Gwobrau Blynyddol y Coleg Bydwreigiaeth Brenhinol eu cyhoeddi mewn cinio ar 3 Mawrth, yn y Brewery, Llundain.